UCL-ergoterapeut har fået ph.d.-afhandling om demens godkendt

Kamilla Kielsgaard, der gennem en årrække har undervist på UCL’s sundhedsuddannelser, har fået godkendt sin ph.d., der handler om mennesker med demens.

Dato: 22.02.2021 - Forfatter: Carsten Pico

Hvordan kan man forbedre mulighederne for, at mennesker med demens kan deltage i meningsfulde aktiviteter i institutionelle kontekster?

Det har Kamilla Kielsgaard fokus på i hendes ph.d., som hun netop har forsvaret.

Ph.d.-projektet er bl.a. lavet sammen med Svendborg Demensby, og er et af flere forskningsbidrag fra UCL til udvikling af demensbyen.

- Vi ved fra anden forskning, at mennesker der lever med demens i institutionelle omgivelser risikerer begrænsninger i at kunne engagere sig i meningsfulde aktiviteter. Det kan medføre nedsat livskvalitet, sundhed og trivsel, siger Kamilla Kielsgaard.

- Resultaterne af mit ph.d.-projekt giver indsigt i, hvordan man kan fremme, at mennesker med demens engagerer sig i meningsfulde aktiviteter, og at når det lykkes, så øger det deres trivsel, livskvalitet og sundhed, siger hun.

Ph.d.-projektet giver ny vigtig viden til demensbyen

Kamilla Kielsgaard, der er uddannet ergoterapeut hos UCL og har undervist på UCL’s sundhedsuddannelser de seneste 8 år, sætter med sit projekt skarpt fokus på meningsfuld aktivitet.

- Der er forsket meget i meningsfuld aktivitet. Men der mangler stadig viden om, hvordan mennesker med demens kan engagere sig i meningsfulde aktiviteter. Især inden for en innovativ kontekst som en demensby, siger Kamilla Kielsgaard.

- Derfor var det overordnede formål med mit ph.d.-studie at skabe viden om engagement i meningsfulde aktiviteter for mennesker med moderat til svær demens.

- Målet var at udvikle, implementere og evaluere en evidensbaseret intervention med det formål at øge mulighederne for, at mennesker med demens kan engagere sig i meningsfulde aktiviteter i en dansk demensby.

Meningsfuld aktivet gør mennesker med demens sundere

Ph.d.-projektet har været meget praksisnært med stort fokus på at implementere et koncept, Kamilla Kielsgaard har udviklet.

- Vi har lavet et evidensbaseret koncept, som er implementeret hos aktivitetscentret i Svendborg Demensby, siger hun.

- Med det er det lykkes at skabe overordnede rammer og nye arbejdsgange. Der er skabt bestemte strukturer, som giver personalet bedre mulighed for at lære borgerne at kende og matche deres præferencer med forskellige aktiviteter.

- Vi har også udviklet tilbuddene, så der er klubber og aktiviteter, som udnytter de muligheder faciliteterne i demensbyen giver. En del af konceptet handler også om, hvordan aktiviteterne løbende kan udvikles for at matche borgernes interesser.

- Mine observationer viser, at hvis man følger konceptet, så er der positive resultater i forhold til forbedret livskvalitet, sundhed og trivsel.

- Livet stopper ikke med demens. Livet bliver på andre præmisser. Mit projekt viser, hvor vigtigt det er at kunne noget og være i relationer, der giver mening, siger Kamilla Kielsgaard.