UCL får vigtig rolle i kommende PISA-test

UCL får opgaven med at kvalitetssikre testmateriale, kvalificere databehandling og formidle resultater inden for flere fagområder, når 12.000 danske skolebørn i 2021 gennemfører den internationale PISA-test.

Dato: 11.04.2019

- Det er et godt tegn på UCL’s udvikling og position som vidensinstitution, at vi er blandt dem, der har vundet opgaven med at gennemføre den næste PISA-undersøgelse i 2021. Det understreger, at vi har den nødvendige forskningskapacitet og en høj grad af faglig ekspertise, siger Thomas Illum, forskningschef for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund hos UCL.

I 2021 bliver hundredtusindvis af skoleelever verden over ved den næste PISA-test testet på, hvor gode de er til at bruge deres faglige viden inden for læsning, matematik og naturfag.

I Danmark får UCL opgaven med bl.a. at kvalitetssikre resultaterne og sikre, at testspørgsmålene har relevans i en dansk skolesammenhæng inden for bl.a. læsning.

- Vi har 2 forskere, som har specialviden inden for dette område. De har både faglig indsigt og kan forholde sig til kvantitative undersøgelser, siger Thomas Illum om, hvorfor UCL har fået den opgave.

UCL er med til at teste elevers finansielle kompetencer

Ved PISA-testen i 2021 bliver danske skoleelever for første gang også testet inden for området finansielle kompetencer, der har fokus på privatøkonomi og forbrugeradfærd.

Også her har UCL opgaven med bl.a. at kvalitetssikre både resultater og testspørgsmål ift en dansk skolekontekst.

- Vi har en forsker med ph.d. i samfundsdidaktik, der har de faglige forudsætninger for at arbejde med test af skolebørn i finansielle kompetencer. Han skal være med til at kvalitetssikre testmateriale og vurdere de danske resultater, inden de bliver en del af den internationale rapport fra OECD, siger Thomas Illum.

PISA-testen udføres blandt 12.000 danske elever

Det bliver det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, der får det overordnede ansvar for PISA-undersøgelsen i 2021. Danmarks Statistisk får ansvaret for indsamlingen af data.

Ud over UCL bidrager også VIA og CBS med fageksperter på de områder, som PISA tester eleverne i.

PISA-undersøgelsen gennemføres hvert tredje år, og i 2021 deltager Danmark for ottende gang. I alt 88 lande vil denne gang være med. Omtrent 480 skoler og 12.000 elever vil blive udtrukket til at deltage i den danske PISA-test i 2021.

PISA er tænkt som et redskab, der bl.a. kan bidrage til at udvikle det danske skolevæsen ved at se det i et internationalt perspektiv. Alle deltagende lande bruger samme metode til at indsamle data, og dermed kan man sammenligne Danmark med andre lande og deres måder at drive skole på.