UCL-forsker får 500.000 kr. til forskning om demens

Hvordan kan borgere med demens og deres pårørende få et bedre liv via social deltagelse? Det har ph.d. og projektleder Hanne Peoples fra UCL fået 500.000 kr. af Albanifonden til at forske i.

Dato: 29.05.2019

Næsten 90.000 danskere med demens og deres pårørende kan potentielt få glæde af et nyt forskningsprojekt, der udspringer fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

- Mennesker med demens og deres pårørende har øget risiko for at blive socialt isolerede og ensomme. Mit forskningsprojekt sætter fokus på, hvad der kan bidrage til at skabe sociale og holdbare fællesskaber for borgere med demens og deres pårørende, siger Hanne Peoples.

- Projektet er vigtigt, fordi vi også ved, at det både kan mindske risikoen og i visse tilfælde udsætte udviklingen af demens, hvis man har et socialt og aktivt liv, siger hun.

Hanne Peoples er ph.d. og projektleder hos Anvendt Sundhedsforskning hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Og hun har netop fået bevilget 500.000 kr. af Albanifonden til et 3-årigt forskningsprojekt.

UCL-forsker skal følge borgere over længere tid

Forskningsprojektet er delt op i 2 faser. Første fase bliver gennemført i samarbejde med en fynsk kommune.

- I første fase sætter jeg fokus på, hvad der kan bidrage til at skabe socialt fællesskab for borgere med demens og deres pårørende. Jeg vil afdække og udforske både behov og ønsker for deltagelse i sociale aktiviteter for borgere med demens og deres pårørende, siger UCL-forskeren.

- Jeg vil over længere tid følge en gruppe hjemmeboende borgere med demens. Jeg vil både følge borgere, der bor alene samt borgere der allerede er tilknyttet kommunale aktivitetstilbud, og borgere som ikke er, siger Hanne Peoples.

Øget selvbestemmelse styrker livskvaliteten

I anden del af det 3-årige forskningsprojekt er der fokus på at udvikle interventioner, som skal afprøves og evalueres.

- I Danmark er mange tilbud til borgere med demens styret af sundhedsprofessionelle. Studier i Australien og Skotland viser, at aktiviteter som borgerne i højere grad er med til selv at styre har en positiv effekt i forhold til deltagelse, siger Hanne Peoples.

- Mit projekt tager udgangspunkt i en tese om, at man bliver mere aktiv og får øget livskvalitet via mere selvbestemmelse over eget liv.

- Jeg håber, at jeg med mit projekt kan bidrage til viden om, hvordan borgere med demens selv kan involvere sig i at skabe meningsfulde fællesskaber, så det ikke kun er sundhedsfaglige, der definerer den indsats, siger Hanne Peoples.

Hanne Peoples forskningsprojekt går for alvor i gang til efteråret.