UCL-forskere står bag ny bog om evidensbaseret praksis

Hanne Peoples og Hanne Kaae Kristensen fra UCL's afdeling for Anvendt Sundhedsforskning står bag en ny bog med titlen Evidensbaseret praksis.

Dato: 16.06.2021 - Forfatter: Carsten Pico

Bogen Evidensbaseret praksis er redigeret af to ergoterapeuter, Hanne Peoples og Hanne Kaae Kristensen fra UCL, som begge har en ph.d. og stor erfaring med både at skrive og forske.

De er selv forfattere på flere af kapitlerne, men har også inviteret andre forfattere med, der repræsenterer både klinik og professionshøjskolernes sundhedsprofessionelle uddannelser.

Anmeldelse af Evidensbaseret praksis

Lisbeth Vinberg Engel, Cand.cur. og Lektor på Københavns Professionshøjskole har skrevet en anmeldelse:

Evidensbaseret praksis (EBP) forventes praktiseret af alle social- og sundhedsfaglige professionelle i det danske velfærdssamfund. Som bruger af sundhedsvæsenet kan man i dag forvente, at sundhedspersonalet ikke blot gør brug af praksiserfaringer og den bedst tilgængelige forskningsbaserede evidens, men også træffer faglige beslutninger i dialog med brugeren og medtænker dennes præferencer og ønsker samt den aktuelle kontekst.

Der stilles altså høje krav til studerende, når de skal lære at udføre EBP, og der stilles ligeledes høje krav til undervisere både i klinikken og på uddannelsesinstitutioner, når der skal tilrettelægges undervisning, som kommer omkring de nødvendige trin, som fx forståelse af brugerperspektiv, indsamling og vurdering af forskningsbaseret viden, klinisk ræsonnering og implementering i praksis.

Forfatterne til denne bog lykkes i høj grad med både at komme i dybden og i bredden med de mange elementer, der udgør evidensbaseret praksis. De viser, hvad der fordres af den professionelle i forhold til de tre grundelementer forskning, brugerperspektiv og praksisviden. Rammer, metoder og principper gennemgås meget grundigt. Lige fra, hvordan man formulerer et vidensbehov, udvælger og gennemgår forskningslitteratur afhængig af den enkelte kvantitative eller kvalitative metode, til hvordan man implementerer EBP i uddannelsesregi.

Bogen er særdeles systematisk opbygget. Trin for trin forklares detaljeret, hvordan EBP kan læres. Fx kapitel 8 ”Implementering af Evidensbaseret praksis i uddannelsesregi”, som bygger på et dansk scoping review. Her præsenteres forskellige tilgange til undervisning, forelæsning, workshops, tæt samarbejde med klinik, journal clubs, blended learning og samarbejde med bibliotekarer. Foruden helt konkret at forklare de forskellige trin i fx journal club, uddyber forfatterne, hvordan de forskellige undervisningsmetoder understøtter kompetenceudvikling hos de studerende.

Bogen er meget studievenlig med cases, tabeller og figurer samt refleksionsspørgsmål til hvert kapitel. Den er eksemplarisk, idet hvert kapitel i sig selv er forskningsbaseret og har en omfattende referenceliste til. Der er også et stikordsregister, som gør det nemt at bruge bogen som opslagsværk til forklaring af de mange relevante fagtermer, der bliver redegjort for i bogen. Det er en bog, som vil meget. Den vil engagere studerende og undervisere inden for mange sundhedsprofessioner. Den vil forene klinik og uddannelsesinstitutioner i forhold til emnet, og den vil først og fremmest understøtte implementering af EBP i praksis. Den har stor relevans for professionelle, studerende og for undervisere – også i sygeplejerskeuddannelsen.