UCL-forskning kan hjælpe tusindvis af demensramte familier

Det kan være stressende og resultere i alvorlig sygdom at være pårørende til en dement. UCL-forsker Laila Busted peger i nyt ph.d.-projekt på, hvordan pårørende kan få hjælp.

Dato: 07.07.2020 - Forfatter: Carsten Pico

400.000 danskere har et familiemedlem, der er dement.

For de mange tusinde pårørende er det en kæmpe belastning, der både kan ramme dem på økonomien, sammenhængskraften i familien og eget helbred.

Det understreger et nyt ph.d.-projekt, som Laila Busted fra UCL’s sygeplejerskeuddannelse netop har færdiggjort i samarbejde med Fredericia Kommune.

- Den demente får mere og mere brug for hjælp, når sygdommen skrider frem, og det kan blive en uoverskuelig opgave for de pårørende at påtage sig det ansvar. Det er psykisk hårdt at håndtere, og mange pårørende går ned med stress. siger Laila Busted.

- Økonomisk er det også stressende, fordi pårørende ofte går ned i tid på deres job for at hjælpe deres demente familiemedlem. Og så har sygdommen også stor betydning for relationerne i familien, siger hun.

Nytænkende initiativ hjælper pårørende til demente

Laila Busted er i løbet af ph.d-forløbet blevet tildelt en europæisk pris af forskere indenfor demensområdet. Prisen fik hun for hendes forskning om, hvordan det opleves at være familiemedlem til en ny-diagnosticeret demenspatient.

Med den viden er forskeren og Fredericia Kommune gået nye veje for at hjælpe pårørende til demente.

- I samarbejde med Fredericia Kommune har vi uddannet deres demenskonsulenter i at lave familiesamtaler og prøvet formen af. Det har aldrig været prøvet før på demensområdet, siger Laila Busted.

Normalt har kommunernes demenskonsulenter kun samtaler med ægtefællen, når et menneske bliver diagnosticeret med demens. Med familiesamtaler inddrages både ægtefælle, børn og børnenes ægtefæller.

- Mine undersøgelser blandt pårørende viser, at demenskonsulenten via familiesamtalerne skaber et rum, hvor alle kan tale frit om følelser og også om de mange praktiske opgaver, der følger med, når et menneske bliver dement. Det skab ro hos familien, siger Laila Busted.

Fredericia Kommune har succes med familiesamtaler

I Fredericia Kommune bruger 4 af kommunens demenskonsulenter med succes fast familiesamtalerne.

- Vi oplever, at det ofte er svært for familierne at snakke internt om de følelser, der følger med at blive pårørende til en dement, siger Marianne Hansen, plejechef i Fredericia Kommune.

- Via familiesamtalerne gør demenskonsulenten det legitimt for alle at sætte ord på følelser. Og det har stor betydning, fordi det er svært, når man ikke længere kan genkende det menneske, man elsker, siger hun.

En anden udfordring er de mange praktiske opgaver, der følger med at hjælpe den demente i dagligdagen.

- Demenskonsulenten hjælper familiemedlemmerne med at få snakket sammen om, hvordan de kan hjælpe hinanden og hvilke aflastningsmuligheder, der findes. Det er især en stor lettelse for ægtefællen, siger hun.

Laila Busted håber, at hun med sin ph.d. kan udbrede kendskabet til potentialet ved familiesamtaler for pårørende til demente til andre kommuner i Danmark.