UCL-forskning skal styrke omsorgen for patienterne

Forskning skal hjælpe fremtidens sygeplejersker med at yde omsorg i et sundhedsvæsen, hvor tid til sygepleje og omsorg udfordres. Det er fokus for Bente Hoeck, der er ny docent hos UCL.

Dato: 08.07.2021 - Forfatter: Carsten Pico

Flere og flere danskere skal i fremtiden være kortere tid på sygehuset. I stedet for vil de blive behandlet og modtage sygepleje og omsorg i eget hjem.

Udviklingen med en større udflytning af sygeplejefaglige opgaver er allerede i gang og sker i takt med, at der kommer flere ældre i Danmark. Og det er en udvikling, der kommer til at udfordre sygeplejerskers fokus på pleje og omsorg.

Det mener Bente Hoeck, som netop er ansat som docent hos Anvendt Sundhedsforskning hos UCL.

- Det går stærkere og stærkere i sundhedsvæsenet, siger Bente Hoeck.

- Det sundhedsvæsen, som patienter, pårørende og professionelle i dag skal begå sig i, er på den ene side styret af markedsmekanismer i form af standardisering, effektivisering og specialisering. Og på den anden side er det styret af visioner om et individualiseret borgercentreret sundhedsvæsen. Det stiller krav til patienterne, deres pårørende og sygeplejerskerne, siger hun.

- Det har konsekvenser for patienterne, når behandling og pleje i højere grad foregår i deres eget hjem. Men hvad kommer det til at betyde for sygeplejerskerne, når vi bliver gæster i patientens hjem, spørger Bente Hoeck.

Patienterne har krav på kvalificeret sygepleje og omsorg

Bente Hoeck har forsket i, hvilke behov for sygepleje fremtidens patienter og pårørende har, når de møder det danske sundhedsvæsen. Derudover har hun i sin forskning også stort fokus på sygeplejens teoretiske grundlag.

Og begge dele er afgørende, hvis sygeplejerskerne skal kunne holde fast i at levere en pleje og omsorg, som lever op til patienterne og de pårørendes krav og forventninger.

- Patienterne har krav på en kvalificeret og omsorgsfuld sygepleje, som bygger på den nyeste viden inden for sygepleje- og omsorgsforskning, siger Bente Hoeck.

- Og sygeplejerskerne har brug for et teoretisk fundament, der giver dem indsigt i og baggrund for, at de kan fundere deres praksis i nyeste viden.

- Forskning og ny viden skal være med til at give både de nuværende og kommende sygeplejersker den viden og indsigt, der gør, at de kan være kritiske. Både i forhold til egen viden og praksis og den samfundsmæssige kontekst, som i høj grad definerer sygepleje og omsorg. Det vil have betydning for både sygeplejerskerne og for patienterne.

Forskning skal hjælpe med ny definition af sygeplejen

En af ambitionerne for Bente Hoeck er via forskning at medvirke til, at sundhedsuddannelserne og i særdeleshed sygeplejerskeuddannelsen får et solidt videnskabsbaseret fundament at stå på.

Vel at mærke et fundament der giver svar på, hvordan fremtidens sygeplejersker kan levere pleje og omsorg i et sundhedsvæsen under stærk forandring.

- I min forskning arbejder jeg sammen med andre forskere, ledere, kliniske sygeplejersker, undervisere, patienter og pårørende. Den fælles tilgang til forskning forventer jeg vil gøre det nemmere at implementere forskningsresultater i såvel teori som praksis. Dermed kan vi omsætte viden til gavn for patienter og pårørende, siger Bente Hoeck.

- Men det vil også være interessant at inddrage de studerende i, hvad de tænker om sygeplejens vidensgrundlag. Og vi mangler også kommunerne. De er også vigtige for at samskabe et nyt sygeplejeteoretisk fundament. For det er i kommunerne meget af sygeplejen kommer til at foregå i de kommende år.

Forskning sikrer vi kan værne om patienterne

Sygeplejeteori kommer ikke kun under forandring, fordi borgere i fremtiden er mere i eget hjem og teknologi i højere grad bliver anvendt.

Et øget politisk fokus på effektivitet vil også være med til at presse sygeplejerskerne i forhold til at levere pleje og omsorg af høj kvalitet.

- Vi har brug for en vidensbaseret praksis, så vi kan værne om omsorgen for patienten med udgangspunkt i viden. Det glæder jeg mig til at bidrage med via min forskning, og på den måde både gavne uddannelsen, de kommende sygeplejersker og patienterne, siger Bente Hoeck.