Sundhedsfaglig konsulent hos UCL er medforfatter på ny grundbog om borgernær sygepleje

Irmgard Birkegaard, sundhedsfaglig konsulent hos UCL, har samlet sin praksiserfaring, relevant forskning og konsulentarbejde til to kapitler i en ny grundbog om borgernær sygepleje.

Dato: 10.06.2021 - Forfatter: Carsten Pico

Flere og flere sundhedsopgaver flyttes væk fra sygehusene og ud i kommunerne. Det betyder, at det kommunale sundhedsvæsen behandler flere borgere med mere komplekse pleje- og behandlingsbehov.

Det stiller større krav til sygeplejersker i det nære, kommunale sundhedsvæsen. De spiller en vigtig rolle i at skabe sammenhæng i borgerforløb, der strækker sig over flere sektorer, faggrupper og professioner.

Det er en kompliceret og mangfoldig opgave, der kalder på generalistkompetencer på specialiseret niveau. Det kan en ny grundbog om sygepleje i det nære sundhedsvæsen klæde både sygeplejerskestuderende og erfarne sygeplejersker i specialuddannelse og kandidat i borgernær sygepleje på til.

Irmgard Birkegaard, sundhedsfaglig konsulent hos UCL, har bidraget med to af 20 kapitler til grundbogen ”Borgernær Sygepleje”, og hun er ikke i tvivl om, at den kommer ud på et godt tidspunkt.

- ”Borgernær sygepleje” giver indsigt i sygepleje i det nære sundhedsvæsen. Bogens kapitler afsøger både det faglige, organisatoriske og etiske grundlag for sygepleje i den enorme ændring i ansvar og opgaver, som det nære sundhedsvæsen repræsenterer, siger Irmgard Birkegaard, sundhedskonsulent hos Kompetence- og organisationsudvikling hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Sygeplejersker har vigtig rolle i det borgernære sundhedsvæsen

De to kapitler Irmgard Birkegaard har bidraget med hedder ”Kommunal akutfunktion” og ”Samarbejde på tværs”.

- Akutfunktion i kommunal kontekst ligger alenlangt fra den gængse opfattelse af det akutte. Her handler det ikke om ’blå blink’, men om at sygeplejerskerne spiller en afgørende rolle i at sikre opfølgning efter sygehusforløb og sikre systematisk opsporende indsatser hos svækkede ældre, siger Irmgard Birkegaard.

- Sygeplejerskerne skal håndtere komplekse forløb med ”sygehus i eget hjem”. De mange borgere, der lever længere med kronisk sygdom og ofte udvikler multisygdom, har behov for sygepleje, der understøtter borgeren i at mestre livet som kronisk syg. Samtidig skal sygeplejerskerne sikrer den systematiske observation, der skal til for at opfange forværring, siger hun.

- Forebyggelse af funktionstab og at opdage sygdom i tide er afgørende for at ældre borgere kan leve et liv med svækkelse og sygdom.

Sygehus i eget hjem er en kompleks størrelse

Samarbejde på tværs, som er det andet kapitel Irmgard Birkegaard står bag, beskriver, hvor komplekst den borgernære sygepleje kan være.

- Både ”sygehus i eget hjem”, understøttelse af borgere med langvarig kronisk sygdom og sikring af systematik og handling i tidlig opsporing hos svækkede ældre kan kun lykkes i et velkoordineret samarbejde på tværs, som der er fokus på i kapitel 19, siger Irmgard Birkegaard.

- Sygehusforløbene kræver tæt samarbejde med læger, sygeplejersker og terapeuter på sygehusene. Kronisk syge har behov for vidtrækkende kommunale indsatser på tværs af områder, funktioner og fag, og de krydser løbende grænsen mellem sygehus og hjem.
- Kollegerne i hjemmeplejen, som kommer dagligt og hyppigt hos de svækkede ældre, og samarbejdet mellem hjemme- og sygeplejen er helt afgørende for disse indsatser sammen med et udvidet og struktureret samarbejde med de praktiserende læger, siger sundhedskonsulenten.