UCL satser stort på forskning i ondt i ryggen

16 forskere og undervisere fra UCL er del af forskningsprojektet Min Ryg. Målet er at skabe ny viden om, hvordan vi bl.a. kan styrke livskvalitet og arbejdsevne hos folk med rygbesvær.

Dato: 04.06.2020 - Forfatter: Carsten Pico

Ondt i ryggen koster op mod 7 mia. kroner hvert år for det danske samfund.

Den regning skal en gruppe forskere og undervisere fra UCL være med til at finde svar på, hvordan man kan minimere.

I de kommende 3 år er UCL del af projektet Min Ryg i samarbejde med SDU og Svendborg Kommune.

- I de kommende uger starter vi den første del af dataindsamlingen med en række interviews, siger Tina Junge, ph.d. og projektleder hos Anvendt Sundhedsforskning ved UCL.

- Inden sommer laver vi interviews med borgere, der er igennem langvarige forløb med rygbesvær om, hvilke erfaringer og problematikker de oplever i forbindelse med forløb med rygbesvær, og hvor stor indflydelse det har på deres liv, siger hun.

- Vi udfører også fokusgruppeinterviews med beskæftigelsesfaglige medarbejdere fra Svendborg Kommune samt sundhedsfaglige medarbejdere, som her er fysioterapeuter og ergoterapeuter, for at høre om deres møde og erfaringer med borgere med rygbesvær, siger Tina Junge.

Målet er at håndtere rygbesvær mere effektivt

Ondt i ryggen er en folkesygdom, der både slår hul i den enkeltes livsglæde og kommunens pengekasse, fordi mange med rygbesvær ender på sygedagpenge.

- Der er behov for, at vi håndterer ondt i ryggen på en anden måde end hidtil. Målet med Min Ryg-projektet er at samskabe det bedste, kommunale rehabiliteringstilbud for borgere med langvarigt rygbesvær, siger Tina Junge.

Projektet skal være med til at dokumentere kvalitet og effekt af de nuværende og fremtidige tilbud til borgere med langvarigt rygbesvær. Der er bl.a. fokus på borgernes livskvalitet, evne til at håndtere egen situation i forbindelse med langvarigt rygbesvær, forbrug af medicin, anden behandling og arbejdsevne.

- Ambitionen er at finde nye løsninger til en kommunal sammenhængende indsats. Det handler blandt andet om at styrke borgernes evne til at håndtere egen situation i et liv med rygsmerter, se på medarbejdernes kompetencer samt organisering af det tværgående samarbejde i kommunen, siger Tina Junge.

UCL’s uddannelser bliver styrket af forskningsprojektet

16 forskere og undervisere fra UCL deltager i projektet. Det er 8 forskere fra Anvendt Sundhedsforskning og Anvendt Velfærdsforskning, mens underviserne er fra sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og socialrådgiveruddannelsen.

- Det er en styrke, at vi samarbejder på tværs af social- og sundhedsområdet i UCL, og at vi får forskellige forskningsdiscipliner i spil, som kan komplementere hinanden. Samtidig viser al erfaring, at det er lettere at sprede ny viden til de uddannelser, der er repræsenteret i forskningsprojekter, siger Tina Junge.

- Ud over vi gerne vil være med til at forbedre praksis til fordel for både borgere og kommunernes økonomi, så vil vi med Min Ryg-projektet også gerne mobilisere ny viden, som kan styrke UCL’s uddannelser.

- Det vil medvirke til, at vi og dem vi uddanner i fremtiden kan gøre en endnu større forskel for det samfund, UCL er en del af, siget Tina Junge.