UCL, SDU og Svendborg Kommune vil bekæmpe Danmarks største folkesygdom

Ondt i ryggen koster op mod 7 mia. kroner hvert år for det danske samfund. Et nyt projekt mellem Svendborg Kommune og Fyns to største vidensinstitutioner skal gøre noget ved problemet.

Dato: 14.10.2019 - Forfatter: Carsten Pico

Knap en million danskere har haft ondt i ryggen inden for de seneste 14 dage. Ondt i ryggen er den hyppigste årsag til sygedage i Danmark. Regningen havner i høj grad hos kommunerne.

Derfor giver det rigtig god mening, at Svendborg Kommune, Syddansk Universitet og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole netop er blevet enige om over de kommende 3 år at investere 4 millioner kroner i projektet ”Av min ryg”.

- Vi tror på, at det er en investering, der kan betale sig rent økonomisk, fordi vi som kommune får mere viden på området. Det kan medvirke til færre udgifter til sygedagpenge og førtidspension, og at flere kan forsørge sig selv, siger Svendborgs borgmester Bo Hansen.

- Så det handler om økonomi og om at få flere i beskæftigelse. Men det handler også rigtig meget om livskvalitet for vores borgere i Svendborg, siger borgmesteren.

En af landets førende rygforskere står i spidsen for projektet

I spidsen for projektet står en af landets førende rygforskere Per Kjær. Han er professor på SDU og forskningschef hos UCL og har mere end 25 års erfaring som fysioterapeut i privat praksis og på rygcentre.

- Svendborg Kommune bliver knyttet til forskere fra UCL og en forskningsenhed på SDU med førende danske og internationale forskere, der har den nyeste viden om vedvarende ondt i ryggen, siger Per Kjær, forskningschef i Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning hos UCL.

- Vi vil starte med at skabe et overblik over, hvordan det går kommunens borgere med ondt i ryggen. Vi vil også undersøge, hvilke forløb, ventetider og udgifter, der er i forhold til de borgere, siger Per Kjær, der også er tilknyttet SDU som professor.

- Vi vil undersøge effekten af de eksisterende tilbud. Herefter laver vi ændringer af forløb og behandling, og så vil kommunen få en ny analyse, så de 2 forløb kan sammenlignes, siger han.

Rygpatienter skal have nye værktøjer til selvhjælp

Forskernes mål med projektet er at ændre fortællingen om ondt i ryggen. Det handler om, at den enkelte borger skal ændre adfærd i både tanker og handlinger.

- Borgeren skal vide, hvad man selv kan gøre fysisk og mentalt, når smerterne opstår. Fokus skal væk fra tanken om, at ondt i ryggen skal behandles og kureres. Det kan det ikke. Det kommer og går. Borgeren skal have nogle værktøjer og rutiner i hverdagen, der både lindrer kroppen og tankerne, siger Per Kjær.

- For at lykkes med det vil vi også uddanne det sundhedspersonale på job- og genoptræningscentre, som møder borgere med ondt i ryggen, siger rygforskeren.

- Målet er, at borgernes adfærdsændring vil have positiv indvirkning på borgerens hverdag og livskvalitet. Og i sidste ende reducere samfundets udgifter, siger Per Kjær.