2719 har UCL’s uddannelser som førsteprioritet

2719 kvote 2-ansøgere har i år en af UCL’s uddannelser som førsteprioritet. Det er en tilbagegang på 4 procent i forhold til året før.

Dato: 15.03.2021 - Forfatter: Carsten Pico

I dag kl. 12 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2.

2719 har en uddannelse hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole som deres førsteprioritet.

Mens UCL’s uddannelser målrettet erhvervslivet har en lille fremgang på en procent, så er der tilbagegang på hhv. 5 og 8 procent for de uddannelser, der er målrettet sundhed samt pædagogik og samfund.

- Det glæder mig, at vi holder status quo for vores uddannelser målrettet erhvervslivet, siger UCL’s rektor Jens Mejer.

- Det gør det, fordi vi uddanner til mange af de erhverv, som er med til at skabe udvikling og vækst i vores region. De medarbejdere bliver der ekstra hårdt brug for ovenpå et år, hvor Fyn og Trekantområdet ligesom resten af verden har været hårdt ramt af corona-nedlukningen, siger han.

Politikerne bør investere i velfærdsuddannelserne

Til gengæld bekymrer det UCL’s rektor, at søgningen til velfærdsuddannelserne fortsætter med at være i tilbagegang. Bortset fra lokal fremgang et par steder, så er der tilbagegang for de store velfærdsuddannelser til fx lærer, pædagog og sygeplejerske.

- De faldende ansøgertal til vores velfærdsuddannelser kan give store udfordringer for det velfærdssamfund, vi alle er en del af. Både indenfor sundhedsområdet og børneområdet, siger Jens Mejer.

- Vi ser ind i en fremtid med markant flere ældre og børn i Danmark. Der bliver brug for tusindvis af ekstra hænder til daginstitutionerne, skolerne og hospitalerne. Derfor bliver vi nødt til at se på, hvordan vi kan gøre velfærdsuddannelserne endnu mere attraktive for de unge, når de vælger uddannelse og profession, siger han.

- Der ligger et ansvar hos uddannelsesinstitutionerne, men det er et fælles ansvar med de politiske beslutningstagere på Christiansborg samt i regioner og kommuner. Der er et stort behov for, at der politisk bliver lavet en langsigtet investeringsplan for velfærdsuddannelserne, siger UCL’s rektor.

De endelige ansøgertal har vi først til sommer

Hvis man gerne vil starte på en af UCL’s uddannelser efter sommerferien, så kan man nå det endnu. Fristen for at søge via kvote 1 er først 5. juli.

- Det er vigtigt at understrege, at ansøgertallene for kvote 2 ikke er de endelig tal, siger Jens Mejer.

- Det er derfor også for tidligt at sige noget om, hvorvidt faldet i kvote 2-ansøgninger for eksempel skyldes mindre ungdomsårgange, eller om der er sket en forskydning mellem kvote 2 og kvote 1, siger han.