Afgående rektor har skabt en uddannelsesinstitution med vokseværk

Erik Knudsen, rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, siger farvel til en arbejdsplads, der via 4 fusioner er blevet 10 gange større, end den han blev direktør for i 2002.

Dato: 27.09.2019 - Forfatter: Carsten Pico

Han har aldrig været bange for at bestige de største og mest udfordrende bjerge. Hverken i ordets betydning eller i overført betydning.

Derfor har den afgående rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole også allerede udset sig nogle bjerge at bestige, når han om lidt er forhenværende rektor.

Energien er stadig klar i Erik Knudsens stemme. Både når han ser frem i tiden, og når han ser tilbage på, hvad han har været med til at bedrive som leder i uddannelsesverdenen de seneste 30 år.

- De 2 største milepæle i min karriere er, at jeg som studiechef var med til den fusion i 1998, der førte til, at 3 store institutioner blev til Syddansk Universitet og vores fusion sidste år til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, siger Erik Knudsen.

- Med den seneste fusion er vi virkelig blevet en central og væsentlig uddannelsesaktør i regionen. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole optager næsten 1/3 af de studerende til videregående uddannelser i vores region, siger han.

Arbejdspladsen er blevet 10 gange større på 17 år

Siden Erik Knudsen blev ansat som direktør for 4 sundhedsuddannelser hos CVSU Fyn i 2002 har han stået i spidsen for at gennemføre 4 fusioner. Resultatet er en uddannelsesinstitution, der er 10 gange større målt på studerende, ansatte og økonomi, end den han satte sig i direktørstolen for 17 år tidligere.

- Med samlingen af erhvervsakademi- og professionshøjskoleuddannelser er vi godt rustet til fremtiden. Arbejdsmarkedet vil i de kommende år efterspørge kompetencer, der kræver, at videregående uddannelser er klar til at udvikle og omstille sig. Med fusionen har vi både økonomisk og kompetencemæssigt robuste muskler til at møde de udfordringer.

- Vi er gået fra at være leverandør af væsentlige uddannelser til i dag at kunne tage en langt mere aktiv rolle i forhold til at udvikle vores uddannelser og påvirke væksten i vores region.

Positionen i uddannelsesverdenen er styrket

Også på landsplan har Erik Knudsen været med til at sætte den uddannelsesverden, han kommer fra tydeligt på landkortet.

Fra 2011 til 2014 var han formand for foreningen af Danske Professionshøjskoler. Det var i hans formandsperiode, at professionshøjskolerne fik ret og pligt til at bedrive forskning. Det var også i de år, at lektorkvalificering blev en del af professionshøjskole- og erhvervsakademiverdenen.

- Lektorkvalificeringen har givet et væsentligt kompetenceløft blandt underviserne, siger Erik Knudsen.

- Og med forskningsretten og -pligten er vi i dag nået til et punkt, hvor vi på flere områder har 25-30 procent ph.d.’ere ansat. Og via vores videnscentre er vi med til skabe viden, der er med til at udvikle vores egen undervisning og det arbejdsmarked, vi uddanner til, siger han.

Afgående rektor vil savne en mangfoldig arbejdsplads

Når den nu afgørende rektor tænker tilbage på det, han snart siger farvel til, er der meget, han vil savne.

- For det første vil jeg savne de mange dedikerede medarbejdere, som jo er dem, der i hverdagen sørger for at vi hele tiden uddanner bl.a. dygtige lærere, sygeplejersker, datamatikere, bygningskonstruktører m.fl.

- Og så er der de mange små og større ting, der har karakteriseret en uddannelsesinstitution som denne. Jeg husker f.eks. første gang jeg var til møde på Skårup Seminarium, at man startede mødet med en sang. Det var fantastisk. Sådan noget kan man heldigvis stadig møde.

- Det har også været livsbekræftende at opleve den mangfoldighed vi rummer, når vi for eksempel har holdt personaledage. Og så vil jeg faktisk også komme til at savne julefrokosterne, hvor medarbejdere på pædagoguddannelsen ofte og gerne har hængt direktionen ud. Det siger noget om, at medarbejderne ikke har været helt ligeglade med os og respekteret mig, når de har gidet bruge lidt krudt på mig, siger Erik Knudsen med et stort smil.

Tilliden og respekten har altid været i top

- Tillid og respekt er i det hele taget noget, som jeg især vil forbinde med min tid her. Det gælder både hos medarbejdere, ledere og bestyrelse. Bestyrelsen og de 3 bestyrelsesformænd, der har været i min tid, har altid givet mig rygdækning og frie rammer.

- Det seneste år kunne have været hårdt med et forestående rektorskifte. Men det er forløbet nærmest gnidningsfrit. Det skyldes bl.a. at Jens Mejer, der nu skal være rektor, på både det personlige og professionelle plan har givet stor plads og rum til mig.

Erik Knudsen tager bjergtur på vejen til et nyt liv

Arbejdslivet forlader Erik Knudsen dog ikke helt. Inden længe kaster han sig over et konsulentjob på halv tid i samarbejde med SDU, UC Syd og UCL om at styrke det naturvidenskabelige område i skolerne, så flere børn og unge får interesse for området.

Han fortsætter med flere bestyrelsesposter som formand eller medlem. Bl.a. i det ambitiøse Playful Learning, Astra - det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed - og for Landsforeningen af Væresteder.

- Men inden jeg når så langt, skal jeg ud og cykle. Jeg cykler 7000 kilometer om året. En gang om året er vi en lille gruppe, der tager af sted og bestiger tinder rundt om i Europa. Fx Alpe d’huez og Mont Ventoux.

- Derfor er det helt naturligt for mig, at jeg inden jeg begynder mit nye liv tager til Schweiz i 3 dage og cykler 80-100 kilometer om dagen for at sætte et punktum og markere begyndelsen af det liv, der kommer efter min tid som rektor, siger Erik Knudsen.