Bekymrende fald i ansøgninger til velfærdsuddannelser

Fristen for rettidige ansøgninger til videregående uddannelser i kvote 2 udløb onsdag kl. 12.

Dato: 15.03.2023 - Forfatter: Kasper Duus

UCL har modtaget 4412 ansøgninger, heraf 1912 med en uddannelse på UCL som førsteprioritet. Selvom det er lidt flere ansøgninger samlet set, er der en tilbagegang på førsteprioritetsansøgninger på 3 % samlet set. Og det er vel at mærke i sammenligning med 2022, som var et år med historisk lavt ansøgertal.

Velfærdsuddannelser går tilbage

Det er særligt de såkaldte velfærdsuddannelser, der er ramt af vigende ansøgere, hvor pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelserne samlet set går tilbage med 18 % på førsteprioritetsansøgninger forhold til sidste år.

- Vi er rigtig glade for alle dem, der har valgt en af UCL’s uddannelser. Men det er bekymrende, at vi fortsat ser et fald i ansøgertallet til socialrådgiver, pædagog og sygeplejerske. Vi er i en situation, hvor vi de næste år kommer til at mangle uddannede til vores velfærdsinstitutioner. Det er en samfundsudfordring, som kalder på politisk handling, siger rektor Jens Mejer Pedersen.

Selvom der er tilbagegang i ansøgertallene på mange af de velfærdsrettede uddannelser, er der også lyspunkter, fx går lærer- og fysioterapeutuddannelserne frem sammenlignet med sidste år.

Erhverv i fremgang

Uddannelserne rettet mod det private arbejdsmarked oplever en markant fremgang i førsteprioritetsansøgninger på 19 % i forhold til sidste år. Her er det uddannelser til fx bygningskonstruktør, markedsføringsøkonom, multimediedesigner og datamatiker, som trækker flere studerende til.

- Det er meget positivt, at vi kan tiltrække flere ansøgere til de uddannelser, som henvender sig til det private arbejdsmarked, for der er brug for både vækst og velfærd i samfundet, siger Jens Mejer Pedersen.

Det er en tendens, som går på tværs af UCL’s campusser, hvor campusserne med erhvervsrettede uddannelser går frem og campusser med uddannelser inden for sundhed, pædagogik og samfund går tilbage.

Det er fortsat muligt at søge UCL’s uddannelser i kvote 1, som har ansøgningsfrist den 5. juli. Alle ansøgere får svar på, om de er optaget, den 28. juli.