Fusioneret institution kommer godt fra start

Fusionen af EAL og UCL optager 3660 ansøgere på institutionens 30 forskellige videregående uddannelser.

Både IT- og turisme- samt sundhedsområdet kan således glæde sig til flere medarbejdere i fremtiden.

Dato: 16.08.2018 - Forfatter: Nina Skriver Dahl

Både IT- og turisme- samt sundhedsområdet kan således glæde sig til flere medarbejdere i fremtiden. I alt tilbydes 207 nye studerende en plads på uddannelserne til IT-teknolog og Datamatiker, mens det sidste år drejede sig om 179.

På Serviceøkonomuddannelsen får 166 tilbudt plads imod 134 i 2017.

ØGET OPTAG PÅ SUNDHEDSUDDANNELSER

En øget efterspørgsel efter sygeplejersker på de sydjyske sygehuse betyder, at antallet af studiepladser øges i de kommende år. Derfor har de tre sygeplejerskeuddannelser i Svendborg, Vejle og Odense øget optaget fra 501 i 2017 til 556 studerende i år.

Også  bioanalytikeruddannelsen øger optaget fra 37 til 50 studerende om året. De første 25 optages til start i september. Og yderligere 25 kan søge ind til oktober og starte på uddannelsen til februar.

– Vi glæder os over, at vi kan tilbyde så mange unge en uddannelsesplads, samtidig med at vi imødekommer efterspørgslen efter flere it-uddannede og bidrager til udviklingen i turisme- og servicesektoren, siger rektor Erik Knudsen i en kommentar til optaget.

– Trods et mindre fald eller stagnation i søgningen på sundhedsområdet har vi fortsat rigeligt kvalificerede ansøgere og kan dermed imødekommet behovet for flere sygeplejersker og bioanalytikere.

FALD PÅ ANDRE UDDANNELSER

Der er lidt færre optagne på uddannelserne inden for byggeri- og automationsuddannelserne.

– Det ser vi som et udtryk for, at der er rigtig god gang i arbejdsmarkedet for de faglærte, som traditionelt søger disse uddannelser – især tømrere til byggeuddannelserne og elektrikere til automationsuddannelserne, fortæller Erik Knudsen, som vurderer, at nogle udskyder at bygge ovenpå med en videregående uddannelse.

Også læreruddannelsen har et lidt mindre optag end samme tid sidste år.

– Det svarer til den generelle tendens på landsplan og samtidig hænger det nok også sammen med, at der for første gang var optag af ca. 100 nye lærerstuderende i Odense til februarstart denne vinter.

– Vi forventer dog, at det samlede optag vil være nogenlunde på samme niveau som sidst, når efteroptaget til studiestarten i september er færdigt, lyder det fra Erik Knudsen.

UDDANNELSESSTATIONER KOMMET TILFREDSSTILLENDE FRA START

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole opretter flere uddannelser på uddannelsesstationer i hhv. Svendborg og Fredericia med studiestart i september 2018. Studerende kan tage ca. halvdelen af deres uddannelse på uddannelsesstationen, mens resten skal tages på hovedudbudsstedet. Med uddannelsesstationerne rykker uddannelserne tæt på det lokale erhvervsliv.

I Svendborg bliver det muligt at tage dele af uddannelsen til Serviceøkonom. Dermed bidrages til at sikre uddannet arbejdskraft til det sydfynske turismeerhverv. Uddannelsen deler adresse med Sygeplejerske- og Pædagoguddannelsen i Svendborg.

I Fredericia åbner muligheden for at tage dele af uddannelsen til Automationsteknolog, en uddannelse der er målrettet optimering af ”robotiserede” arbejdsgange i industrien. Uddannelsen får til huse på Fredericia Maskinmesterskole.

Samme sted får traineelærerstuderende deres gang for en del af læreruddannelsens vedkommende, når de som ansatte ved Fredericia Kommunes skoler skal tage en læreruddannelse sideløbende med at være lærer. Resten af uddannelsen tages på Læreruddannelsen i Jelling.

Foreløbig ser det ud til, at der vil være ca. 10 studerende på både serviceøkonom og automationsteknolog og 30-35 på uddannelsesstationen til traineelæreruddannelsen i Fredericia.

– Det er ganske tilfredsstillende set i lyset af den korte tid, der har været til at markedsføre det nye tiltag med uddannelsesstationer, og vi forventer, at der kommer flere til, når vi får efteroptaget med, slutter rektor Erik Knudsen.

Der er stadig ledige studiepladser. De kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside under hver af de to ”gamle” institutioners navne, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt.