Innovation på tværs - dilemmaspil og elektroterapi

150 studerende fra pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen tog innovationsbrillerne på henover et 3 uger tværfagligt forløb.

Dato: 25.02.2020 - Forfatter: Peter Carlson

Innovation på tværs

- Det er faktisk forbavsende lidt af en professionsuddannelse, der foregår på tværs af uddannelser, eller er et tæt samarbejde med en konkret institution, virksomhed eller forening. Sådan indledte uddannelsesleder Birgitte Roldsgaard Hansen fredag 21. februar et brag af en formiddag på UCL Vestre Engvej i Vejle.

Eventen var kulminationen på et tre uger langt læringsforløb, hvor 150 studerende fra pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen fordelt på 24 teams, blev rusket godt igennem og sammen i en række real-life-cases.

De studerende, som kommer fra skolerne i henholdsvis Vejle og Jelling, fik ved opstart tildelt et konkret projekt, som de har arbejdet med i tværprofessionelle teams på 5 – 6 personer. Emnerne var mangefacetterede, og der var cases fra både sygehuse, kommuner, skoler, dagtilbud, klubber og foreninger.

Dilemmaspil om elektroterapi

- Hvis man tror på det, virker det, var blot en af de fordomme, som mødte en studiegruppe, der beskæftigede sig med anvendelse af elektroterapi i psykiatrien. Teamet argumenterede for, at behandling med elektroterapi i mange situationer er mere effektiv og skånsom end medicinsk behandling, men at metoden ofte mødes med skepsis og modstand i behandlersystemet. De studerende havde derfor udviklet et spil, som kan rulles ud til alt relevant plejepersonale. Kryds- og tværs-spillet konfronterer undervejs deltagerne med såvel etiske som medicinske dilemmaer.

Elefanten i rummet

En anden gruppe havde udviklet et redskab for børn i sorg. ’Elefanten i rummet’ er en samtaleklub for børn, der har mistet. Primært henvendt til børn, der har mistet en forælder, men terning-spillet kan også anvendes af børn, der er kommet i klemme i forbindelse med en skilsmisse – hvor man vel at mærke holder de to grupper skarpt adskilt. Her var tværfagligheden for alvor sat på prøve, men de tre forskellige uddannelsesretninger havde udviklet et virkeligt konstruktivt samarbejde, som de regner med at fortsætte ud over selve casens levetid.

Udelukkende vindere

Efter de studerendes eget valg, blev der ikke kåret vindere eller uddelt karakterer, men alle teams fik efter endt votering en individuel feedback fra – de ligeledes tværfaglige - dommerpaneler.

Og så var der fredagsbar!