Mere end 5000 søger ind på UCL's uddannelser

UCL’s uddannelser til erhvervslivet er i vækst. Søgningen til velfærdsuddannelserne er vigende, men de er fortsat populære. Det viser tallene, efter ansøgningsfristen til de videregående uddannelser udløb.

Dato: 05.07.2019

5233 ansøgere har en af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles videregående uddannelser som deres drømmeuddannelse.

Det viser opgørelsen over førsteprioritetsansøgninger, efter ansøgningsfristen til de videregående uddannelser udløb fredag 5. juli.

- Det glæder mig, at vi både har fremgang på vores businessuddannelser og uddannelserne inden for teknologi- og byggeriområdet. Det tegner til en fremtid, hvor vi kan understøtte væksten i vores lokalområde inden for bl.a. robot-, finans- og byggesektoren, siger UCL’s rektor Erik Knudsen.

Samlet ligger ansøgertallet for UCL stort set på status quo i forhold til de seneste år, hvor der har været rekordstor søgning.

Sygeplejerskeuddannelsen går tilbage

Pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen, som er UCL’s største uddannelser, oplever hhv. status quo og en tilbagegang på ca. 10 procent. Ansøgertallene er dog fortsat ca. 70 procent højere end for blot 10 år siden.

- Vi har fortsat flere ansøgere, end vi har pladser på de fleste velfærdsuddannelser. Men tallene viser, at vi skal være opmærksomme på udviklingen her, og der kan være udfordringer med at få besat alle pladser på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Der ligger en stor udfordring i at tiltrække flere ansøgere til især sygeplejerske- og pædagoguddannelsen i de kommende år, siger Erik Knudsen.

En af årets højdespringere på velfærdsområdet er Læreruddannelsen i Jelling, der med 126 ansøgere får det næsthøjeste ansøgertal i 11 år.

- Vores traineelæreruddannelse, hvor studerende har mulighed for at få en traineestilling under studiet, er formentlig en væsentlig del af forklaringen på den store stigning, siger Erik Knudsen.

Nye UCL-uddannelser er populære hos ansøgerne

Som noget nyt udbyder UCL fra i år overbygningsuddannelser i E-handel og IT-sikkerhed. Ansøgerne har taget godt imod begge uddannelser.

- Vi valgte at udbyde uddannelserne inden for E-handel og IT-sikkerhed, fordi der kommer stor efterspørgsel efter medarbejdere med netop de kompetencer de kommende år. Derfor er det fantastisk, at vi kan lægge ud med mere end 80 førsteprioritetsansøgninger til de 2 uddannelser, siger Erik Knudsen.

- Et af målene med den fusion, vi lavede sidste år mellem erhvervsakademiet og professionshøjskolen, var at få en volumen, der kunne give bedre mulighed for at etablere nye uddannelser. Set i lyset af den ambition er ansøgertallet også en god historie, siger UCL's rektor.

Flere af UCL’s uddannelser forventes at have ledige pladser. 26. juli offentliggøres det, hvilke uddannelser der har ledige pladser med studiestart i september 2019 eller februar 2020.