Politisk udflytningsaftale landet

Regeringen og et flertal af partier i Folketinget blev d. 22. marts 2022 enige om en tillægsaftale, som udmønter den politiske aftale ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’ fra juni sidste år.

Dato: 28.03.2022 - Forfatter: Peter Lagoni Garbøl

Aftalen indeholder sektorplaner for de videregående uddannelser, herunder professionshøjskolerne, som skal reducere uddannelsespladser i de fire store byer med 7,6% frem til 2030.

- Vi har i vores indstilling peget på en model, hvor vi forsøger at sikre stærke og gode studiemiljøer på alle vores campusser og samtidig har øje for den lokale efterspørgsmål, men set i lyset af de seneste kvote 2-ansøgningstal er udflytningsplanerne bekymrende, siger rektor Jens Mejer Pedersen.

Konsekvenser for UCL frem til 2030

For UCL indebærer aftalen følgende:

  • Der skal flyttes 112 pladser fra Odense til Vejle og Svendborg på de fire store velfærdsuddannelser frem mod 2030. Det er planlagt, at det drejer sig om 36 pladser på socialrådgiveruddannelsen til Vejle og 36 pladser på sygeplejerskeuddannelsen til Svendborg. Hertil kommer 40 ubesatte pladser på læreruddannelsen, der flyttes til Jelling.
  • Der skal arbejdes på at etablere 130 nye pladser på de fire store velfærdsuddannelser, hvoraf de 40 pladser på læreruddannelsen i Svendborg er indregnet. De resterende pladser vil forventeligt skulle etableres på pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen, men det forudsætter, at der skabes nye praktikpladser i samarbejde med regionen og kommunerne.
  • Inden for UCL's øvrige uddannelser i Odense skal der ske udflytning eller nedlukning, så tilgangen ikke overstiger 1925 studerende i 2030. Reduktionen svarer til, at UCL Odense i 2030 har 150 pladser færre end tilgangen i 2019 (eksklusiv tilgangen på de engelsksprogede uddannelser og de fire store velfærdsuddannelser).

Etablering af nye uddannelser kræver den sædvanlige godkendelsesproces, som starter med en prækvalifikation, hvor et centralt råd (RUVU) vurderer om uddannelsesudbuddet er relevant for arbejdsmarkedet. Samtidig skal initiativerne og ikke mindst finansieringen godkendes af UCL's bestyrelse.

Ingen overskudsforretning

Aftalen om implementering indeholder også mindre ændringer på det økonomiske område. Tilskuddet til at udvikle ingeniøruddannelsen i Fredericia er forøget med 6 mio. kr. til nu 9 mio. kr. Der er bevilget ekstra 3 mio. kr. til etablering af campus i Svendborg. Der er endvidere afsat 9 mio. kr. til etablering af filmuddannelsen.

- Vi får flere penge til vores campusser uden for Odense, men samtidig har man reduceret vores kvalitetstilskud, og generelt kan vi sige, at hele udflytningsplanen er finansieret af besparelser hos os selv, mest markant med lukning af de engelsksprogede udbud. Så samlet set er det ikke en overskudsforretning for os, og vi mister flere penge, end vi får, siger Jens Mejer Pedersen.

Af aftalen fremgår det også, at der tilfalder professionshøjskolesektoren flere forskningsmidler i størrelsesordenen 12 mio. kr., hvor UCL's andel formentlig vil være 1,2-1,5 mio. kr.

Tillæg til rammekontrakt

Det fremgår også af aftalen, at der skal indgås en tillægsaftale til den strategiske rammekontrakt, som fastlægger den enkelte institutions mål frem mod 2030. Tidsplan og format for denne proces kendes ikke på nuværende tidspunkt, men der er lagt op til, at bevægelserne i tilgang og udflytning drøftes med ministeriet en gang om året i forbindelse med de ordinære styringsdialoger.

På baggrund af implementeringsaftalen vil UCL vurdere, om der er behov for at justere i de initiativer, der er i institutionsplanen.