Politisk udspil: Flere uddannelser til hele Danmark

I går præsenterede regeringen sit udspil til flere uddannelser i hele Danmark. Hovedbudskabet fra regeringen er, at der skal etableres flere uddannelsesudbud, især velfærdsuddannelser, uden for de store universitetsbyer.

Dato: 28.05.2021 - Forfatter: Kasper Duus

Udspillet indeholder forslag om, at der vil komme supplerende tilskud til uddannelsesudbud uden for Odense, men også at de videregående uddannelser bliver pålagt at flytte uddannelsespladser ud.

- Det har været ventet, at der ville komme et sådant udspil, og det er også tilsvarende vurderingen, at der vil kunne skabes et politisk flertal for hovedelementerne i planen, omend der kan blive justeringer og tilpasninger af nogle af elementerne, siger Jens Mejer Pedersen.

Stor usikkerhed
Der er tale om et udspil fra regeringens side, som skal forhandles med de øvrige partier i Folketinget.  

- Der er stor usikkerhed om, hvordan den endelige plan vil påvirke os, men vi frygter, at der kan blive tale om udflytning af op til 1000 studiepladser fra Odense til vores øvrige uddannelsescampusser, lyder det fra Jens Mejer Pedersen.

- Udspillet siger, at vi skal udflytte uddannelsespladser på velfærdsuddannelserne. For os drejer det sig om cirka 130 pladser. Og så skal man flytte eller reducere 10 procent af de øvrige uddannelser, man har i Odense, hvilket svarer til 470 studiepladser for UCL, siger han.

Ud over udflytning og optagsbegrænsning lagde regeringen på pressemødet op til, at man på de videregående uddannelsesinstitutioner skal skære i de engelsksprogede uddannelser.

- Det udspil har vi endnu ikke set, men det kommer formentlig i næste uge. Vi frygter, at det medfører, at alle vores engelsksprogede udbud skal lukkes. Og hvis det sker, er der yderligere 400 studiepladser, som skal lukkes i Odense.

Ligeledes peger regeringen på 25 mulige nye uddannelsesudbud. Heraf fremgår som forventet et læreruddannelsesudbud i Svendborg, som UCL tidligere har drøftet med Svendborg Kommune. Også et ingeniørudbud i Fredericia er blevet nævnt, hvilket er blevet drøftet med Fredericia Maskinmesterskole som en mulighed.

Følger forhandlinger
Det indgår i regeringens udspil, at der til efteråret skal etableres et centralt partnerskab med KL og Danske regioner om etablering af yderligere udbud på velfærdsområdet, hvilket vil være afgørende for, om der kan etableres praktikaftaler til nye udbud.

Ifølge Jens Mejer Pedersen er det for tidligt at vurdere den samlede effekt af den fremlagte plan, da der blandt andet er mange tekniske elementer i forslaget, som endnu ikke er foldet ud. Det drejer sig for eksempel om de økonomiske incitamenter til et øget udbud uden for universitetsbyerne. Men der er dog grund til bekymring, mener han.

- Set i sammenhæng med de faldende ungdomsårgange de næste 10-15 år, så er det realistisk, at vi kommer til at opleve en samlet aktivitetsnedgang i denne periode, siger han.

Fakta:

Ministeriets samlede fremstilling af ”Uddannelser til hele Danmark”.