Politisk aftale om udflytning af uddannelser

I sidste uge præsenterede regeringen en politisk aftale om rammerne for flere uddannelsesmuligheder i hele Danmark.

Dato: 02.07.2021 - Forfatter: Kasper Duus

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en ny politisk aftale om udflytning af videregående uddannelser i Danmark. I hovedtræk går aftalen ud på, at der skal etableres endnu flere uddannelser uden for de store universitetsbyer i Danmark. Det får blandt andet konsekvenser for UCL, da Odense er en universitetsby.

Aftalen indeholder en række punkter, som har konsekvenser for UCL:

  • Det forventes, at der skal etableres op til 230 nye uddannelsespladser på de fire store velfærdsuddannelser (sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver) i Region Syddanmark, men uden for Odense.
  • UCL skal udflytte i alt mellem 100-150 uddannelsespladser på de store velfærdsuddannelser fra Odense.
  • Der er indgået en særskilt aftale om begrænsning af engelsksprogede uddannelser. Aftalen betyder, at engelsksprogede uddannelser på UCL udfases fra 2022, hvor der ikke længere vil være optag til uddannelserne.
  • Udflytningen finansieres blandt andet ved provenu fra udfasningen af de engelsksprogede uddannelser.
  • Aftalepartierne ønsker, at der udarbejdes en samlet 2030-sektorplan for, hvordan en målsætning om udflytning eller nedskalering på op til 10 % af optag på videregående uddannelser i de store universitetsbyer kan realiseres frem mod 2030.
  • Det er nævnt i aftalen, at UCL forventes at oprette en læreruddannelse i Svendborg samt et ingeniørudbud i Fredericia. Det er dog fortsat op til bestyrelsen at vurdere og beslutte, om disse uddannelsesudbud skal oprettes.

Skal lukke engelsksprogede uddannelser

Rektor Jens Mejer Pedersen har endnu ikke det fulde overblik over konsekvenserne af aftalen, men hæfter sig ved, at udflytningsaftalen finansieres via reduktion af engelsksprogede uddannelser.

- Der er ingen tvivl om, at aftalen vil have negative konsekvenser for os. Vi kan se, at store dele af finansieringen afhænger af udfasning af engelsksprogede uddannelser. Omvendt vil der naturligvis også være incitamenter til at forsøge at etablere nye udbud og flytte dele af vores nuværende udbud i Odense til fx Svendborg eller Vejle, siger rektor Jens Mejer Pedersen.

- Jeg er ærgerlig over, at vi skal udfase vores engelsksprogede uddannelser. Vi har i mange år arbejdet målrettet med at skabe gode engelsksprogede uddannelser og et internationalt studiemiljø til gavn for studerende og virksomheder, siger Jens Mejer Pedersen.

Nu skal UCL finde de konkrete løsninger, som kan være med til at opfylde de i aftalen opstillede målsætninger. Aftalen vil ikke få betydning for nuværende studerende samt optagne studerende denne sommer, som alle får mulighed for at færdiggøre deres uddannelser.

Du kan læse hele den politiske aftale på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.