Populære uddannelser på UCL har plads til flere studerende

Der er ledige studiepladser på en stor del af UCL’s uddannelser. Herunder store uddannelser til fx sygeplejerske, pædagog, finansøkonom og bygningskonstruktør, der alle er professioner med gode jobudsigter.

Dato: 28.07.2022 - Forfatter: Carsten Pico

3161 ansøgere kan i dag, 28. juli, glæde sig over, at de er blevet optaget på en videregående uddannelse hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Det er 15 procent færre end sidste år, hvis man ser bort fra de engelsksprogede uddannelser, som UCL ikke længere må udbyde. Dermed er UCL på niveau med udviklingen generelt set for de videregående uddannelser i Danmark.

Tilbagegangen hos UCL fordeler sig med 14 procent på de sundhedsfaglige uddannelser, 19 procent på de pædagogisk og samfundsfaglige uddannelser og 12 procent på de erhvervsrettede uddannelser.

Det betyder samtidig, at der er ledige studiepladser på størstedelen af UCL’s uddannelser. Det gælder både for UCL’s velfærdsuddannelser og de erhvervsrettede uddannelser.

Ledige pladser på de store velfærdsuddannelser

En af uddannelserne med ledige studiepladser er pædagoguddannelsen, der er Danmarks mest populære uddannelse blandt ansøgere til videregående uddannelser.

Også hos UCL er det den mest søgte uddannelse. Men alligevel er der ledige studiepladser. Derfor kan man nu søge om optagelse på pædagoguddannelsen med studiestart i september 2022 eller februar 2023.

Det samme gælder for sygeplejerske-, lærer- og socialrådgiveruddannelsen, der er hhv nummer 3, 8 og 10 på listen over de mest søgte videregående uddannelser i Danmark.

- Netop inden for professionerne til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver kommer vi på landsplan til at mangle 35.000 uddannede i 2030, siger UCL’s rektor, Jens Mejer.

- Derfor håber jeg, at der er mange ansøgere her i anden ansøgningsrunde, som vælger at søge mod de store velfærdsuddannelser, siger UCL’s rektor.

- For der er virkelig behov for de ekstra hænder på for eksempel sygehusene og i resten af sundhedsvæsenet og på skolerne og i børnehaverne, siger Jens Mejer.

UCL’s rektor glæder sig til gengæld over, at UCL på de øvrige sundhedsuddannelser har fået så mange ansøgere, at man kan fylde alle studiepladser op.

Positive takter på erhvervsrettede uddannelser

UCL’s erhvervsrettede uddannelser kan i år ikke optage studerende på engelsksprogede uddannelser, da politikerne på Christiansborg har lukket ned for den mulighed.

Alene på den konto optager UCL i år over 200 færre studerende.

På de erhvervsrettede uddannelser går optagelsestallene tilbage på nogle af de store uddannelser. Det gælder fx uddannelserne til bygningskonstruktør og finansøkonom, der dog med deres optagelsestal viser, at de stadig er attraktive.

- Det er værd at fremhæve, at uddannelserne til multimediedesigner og markedsføringsøkonom også fortsat er attraktive, og at vi samlet set går frem i optagelsestal på vores automations-, it- og installationsuddannelser. Det er godt for det private erhvervsliv i vores område, da der også er stor efterspørgsel på netop de faglige kvalifikationer, siger Jens Mejer.

UCL har succes med nyt uddannelsestilbud

Søgningen til især de store velfærdsuddannelser til lærer, pædagog og sygeplejerske har været nedadgående de seneste år.

Derfor har UCL taget en række initiativer, der skal skabe bedre uddannelsesmuligheder for studerende, der er lidt ældre end de typiske studerende på en videregående uddannelse. Og det er blevet taget positivt imod.

- Vi etablerer i år en ny meritpædagoguddannelse, som giver mulighed for lønnet arbejde ved siden af studiet. Den henvender sig til dem, der allerede har relevant erhvervserfaring inden for det pædagogiske område, siger Jens Mejer.

- Vi optager 85 studerende på vores meritforløb på pædagoguddannelsen, siger han.

De nye meritstuderende er ikke medregnet i det officielle optagelsestal. Inkluderedes de 85 meritstuderende, så kan UCL’s pædagoguddannelse faktisk bryste sig af i år at have en mindre fremgang i antallet af optagne studerende.

- Det tolker jeg som et tegn på, at vi er lykkes med at etablere en attraktiv uddannelsesmulighed for de lidt mere ”voksne” studerende, siger UCL’s rektor.

UCL har på tilsvarende vis et meritforløb for sygeplejerskeuddannelsen. På læreruddannelsen har UCL et traineeforløb, der også henvender sig til de lidt ældre ansøgere. Og fra efteråret åbner UCL for optag på endnu en meritpædagoguddannelse, som henvender sig til akademikere med en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau.

Hvor har UCL ledige studiepladser?

Du kan finde en oversigt over, hvilke af UCL’s uddannelser der har ledige studiepladser via nedenstående link.

Ledige studiepladser.