Rekordstort optag på UCL

Ved midnat fik 4.085 ansøgere beskeden om, at de er blevet optaget på deres drømmeuddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjsskole. Det er en samlet fremgang på 7 procent sammenlignet med sidste år.

Dato: 28.07.2020

Mange unge har siddet og holdt øje med e-boks, da klokken passerede midnat. Det er nemlig i dag, at ansøgere til de videregående uddannelser får svar på, om de har fået opfyldt deres ønske om en studieplads efter sommerferien. Og i år er der rekordmange ansøgere, der kan se frem til en positiv besked fra UCL.

Erhvervsrettede uddannelser er særligt populære

De uddannelser, der retter sig mod det private erhvervsliv, tegner sig for en særlig stor fremgang på hele 11 procent sammenlignet med sidste år. Det er bl.a. uddannelser inden for byggeri, finans og markedsføring, der har vist sig at være populære. Her kan højdespringere som bygningskonstruktør, finansøkonom og markedsføringsøkonom se frem til henholdsvis 18, 41 og 24 procent flere studerende end sidste år. 

- Jeg er glad for, at de uddannelser, som skal være med til at sikre vækst og virkelyst i vores region, trækker flere studerende, siger Jens Mejer Pedersen.

Fremgang på alle uddannelsesområder

De mange nye studerende fordeler sig bredt på UCL’s tre uddannelsesområder inden for sundhed, erhverv samt pædagogik og samfund. Og det glæder rektor Jens Mejer Pedersen.

- Vi er glade for, at så mange unge har valgt at søge ind på vores uddannelser. Vi ser blandt andet fremgang for nogle af de store velfærdsuddannelser, som sygeplejerske-, lærer- og socialrådgiveruddannelserne.

- Vi optager i år 650 studerende på sygeplejerskeuddannelsen, som vil være et vigtigt bidrag til at løse fremtidens opgaver i sundhedssektoren, siger Jens Mejer Pedersen.

- Jeg noterer mig også en stor fremgang på læreruddannelsen i Odense, vores net-basserede læreruddannelse og en samlet fremgang for læreruddannelsen på UCL. Det er positivt i en tid, hvor landets skoler mangler uddannede lærere, siger Jens Mejer Pedersen.

Flere studiepladser grundet COVID-19

Stigningen i optaget skyldes både, at flere ansøgere har valgt UCL i 2020, men også at Uddannelses- og Forskningsministeriet i år valgt at tildele ekstra studiepladser til en række videregående uddannelser på grund af situationen omkring COVID-19 har. Det har bl.a. betydet, at der i år er blevet plads til flere studerende på bygningskonstruktør og finansøkonom, men også uddannelserne til pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver har fået flere studiepladser.