Studerende bliver boende i UCL’s uddannelsesbyer efter uddannelse

En ny undersøgelse viser, at størstedelen af de studerende, der flytter til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles uddannelsesbyer for at uddanne sig hos UCL, bliver boende i byerne, når de er færdiguddannet.

Dato: 15.01.2019

Næsten 2 ud af 3 studerende, der flytter til Odense, Vejle eller Svendborg kommune for at uddanne sig hos UCL, bor i kommunen et år efter endt uddannelse.

Det viser en ny rapport, som Danske Professionshøjskoler har fået foretaget af analyseinstituttet Damvad Analytics.

Tallene viser samtidig, at Odense og Svendborg er blandt de kommuner i Danmark, hvor flest tilflyttere stadig bor i kommunen et år efter endt uddannelse. Vejle Kommune er også godt med på det område.

- Tallene understøtter den store betydning, vi har for lokalområderne. Både i forhold til at tiltrække nytilflyttere og sikre arbejdskraft. Det giver stof til eftertanke i en tid, hvor politikerne gerne vil have, at vi uddanner til hele Danmark og samtidig fortsætter besparelser på vores uddannelser, siger Erik Knudsen, rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Rektor: Politikere bør tage sparekrav af bordet

De seneste år er professionshøjskolerne blevet pålagt at spare store millionbeløb via det såkaldte omprioriteringsbidrag, som regeringen og Dansk Folkeparti vedtog i 2015.

Det nyfusionerede UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har på den konto de seneste 3 år samlet skulle spare 84,4 mill. kr. Frem til 2022 skal UCL yderligere spare 313,3 mill. kr. som følge af omprioriteringsbidraget.

- Hvis vi skal blive ved med at sikre kvaliteten af vores uddannelser, og dermed også være flagskibe for de byer vi er i, så må man forstå, at økonomi og kvalitet hænger sammen, siger Erik Knudsen.

- Ved de seneste finanslovsforhandlinger valgte regeringen at droppe omprioriteringsbidraget for erhvervsskolerne for at understøtte erhvervsuddannelserne. På samme måde er uddannelser til for eksempel sygeplejerske, lærer, bygningskonstruktør og finansøkonom lige så vigtige at værne om, siger UCL’s rektor.

Millionbesparelser vil få mærkbare konsekvenser

UCL’s rektor anerkender at også landets uddannelsesinstitutioner skal bidrage til effektiv udnyttelse af ressourcerne.

- Det mener jeg også, at vi har demonstreret de seneste 3 år, hvor vi har sparet over 80 millioner kroner, siger Erik Knudsen.

- Men med yderligere besparelser de kommende år, kan det blive vanskeligere fortsat at levere uddannelser i hele Danmark, samtidig med at det en kæmpe udfordring at undgå, at det vil få konsekvenser for kvaliteten af de uddannelser, der skal være med til at udvikle både det private erhvervsliv og de børnehaver, skoler og sygehuse, som er en vigtig del af vores velfærdssamfund, siger rektor Erik Knudsen.