UCL-direktør får vigtig rolle i udviklingen af offentlig ledelse

Poul Skov Dahl, direktør for UCL Kompetence- og Organisationsudvikling, er blevet udpeget til en følgegruppe i forbindelse med et nationalt partnerskab, som skal styrke ledelse i det offentlige.

Dato: 06.02.2020 - Forfatter: Carsten Pico

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået et nationalt partnerskab om ledelse og kompetencer.

Aftalen har fokus på igangsættelse af en række fælles initiativer på tværs af staten, kommuner og regioner. Målet er at videreudvikle kompetencer og ledelse i den offentlige sektor.

For at få flere relevante perspektiver på ledelse og kompetencer i den offentlige sektor er der blevet etableret en følgegruppe.

UCL-direktør repræsenterer uddannelsessektoren

Poul Skov Dahl, direktør for UCL Kompetence- og Organisationsudvikling, er blevet udpeget til følgegruppen, og han ser frem til at deltage.

- Offentlig ledelse er en kompleks størrelse. Jeg glæder mig til at byde ind i det videre arbejde og er glad for, at man har inviteret os som udbyder af lederuddannelser med til drøftelsen, siger Poul Skov Dahl.

Poul Skov Dahl er udpeget som én af to repræsentanter, der skal repræsentere nedenstående i følgegruppen:

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers ledere
  • Danske Professionshøjskolers rektorkollegium
  • Danske Erhvervsakademiers rektorkollegium
  • Danske Universiteters rektorkollegium
  • Danske HF og VUC’s ledere
  • FGU-Danmark
  • Frie Skolers ledere

Følgegruppe skal kvalificere nye initiativer

Det strategiske ansvar for udmøntningen og implementeringen af aftalen er forankret i en styregruppe for partnerskabet. Styregrupper består af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Finansministeriet, KL og Danske Regioner.

Partnerskabets styregruppe vil på møder med følgegruppen drøfte udmøntningen af aftalens initiativer. Her vil man høre følgegruppens ideer, refleksioner og perspektiver på temaer i aftalen.

Temaerne er fx ledelsesudvikling, ledelsesevaluering, mobilitet i det offentlige, sygefravær og kompetenceudvikling.