UCL er tildelt et Erasmus University Charter af EU-Kommissionen

Charteret vil være gældende for den nye Erasmus+ periode fra 2021-27, og en tildeling af charteret skal ses som et kvalitetsstempel af institutionens internationale arbejde.

Dato: 19.01.2021 - Forfatter: Peter Lagoni Garbøl

Erasmus+ programmet er et uddannelsesprogram, der har til formål at fremme samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner i EU's medlemslande. Dog deltager Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Tyrkiet også i programmet.

Det er et krav for alle videregående uddannelsesinstitutioner at have et Erasmus University Charter, hvis de ønsker at deltage i Erasmus+ programmet, der især har fokus på internationale udvekslings- og undervisningsophold for studerende og ansatte. Programmet giver også mulighed for at indgå i internationalt projektsamarbejde med udvalgte uddannelsesinstitutioner uden for EU. Institutionerne har mulighed for at søge om tilskud til udvikling af samarbejdet og til rejse og ophold i udlandet.

I ansøgningen skulle UCL bl.a. adressere hvordan vi har tænkt os at tilrettelægge, kvalitetssikre og organisere det internationale arbejde, hvilke strategiske internationale prioriteringer og målsætninger vi har, og hvordan vi forestiller os at leve op til EU’s uddannelsespolitiske dagsorden.

EU’s målsætning med Erasmus+ programmet er at deltagerlandene i højere grad udnytter det potentiale der ligger i uddannelse og kultur, som katalysatorer for jobskabelse, økonomisk vækst og forbedret social sammenhæng, men også ift. at skabe en fælles europæisk identitet. EU ser gerne at et udlandsophold med læring og uddannelse i fokus bliver mere almindeligt, og alle bør have adgang til uddannelse af høj kvalitet, uanset socio-økonomisk baggrund. Endelig er medborgerskab, anti-diskrimination, inklusion og miljøvenlighed også nye emner der skulle tage stilling til.   

UCL har ca. 250 internationale samarbejdspartnere i 28 lande, inden for Erasmus+ programmet. I 2019 deltog ca. 175 studerende og ansatte fra UCL i Erasmus+ udvekslinger til disse partnere i udlandet.