UCL og OUH fremtidssikrer sundhedsuddannelserne

”Et tæt samarbejde med sundhedsvæsenet og regionens største hospital er en naturlig udvikling for løbende at kunne tilpasse uddannelsen af fremtidens sundhedsprofessionelle”, udtaler rektor Erik Knudsen om samarbejdet mellem UCL og OUH.

Dato: 02.08.2019

Fælles ansættelse af innovationskonsulent på tværs af Odense Universitetshospital og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole skal sikre, at kommende sundhedspersonale bliver klar til udfordringerne på fremtidens hospital.

Peder Jest, lægelig direktør på Odense Universitetshospital (OUH), glæder sig over mulighederne med den fælles ansættelse: ”I fremtiden vil vores samarbejde med patienter og pårørende ændre sig hurtigt og ofte. Det er derfor afgørende, at vi fokuserer på uddannelse og innovation i langt mere omfattende og nytænkende grad end hidtil. UCL og OUH er i forvejen førende på disse områder, men nu opruster vi og styrker samarbejdet afgørende med denne ansættelse – til gavn for fremtidens patienter og personale”.

Det er afdelingerne Uddannelse og Innovation på OUH, der sammen med Afdelingen for Uddannelsesinnovation og Læring på UCL har ansat cand.scient.san Mads Thorup Langelund som innovationskonsulent. Mads kommer fra en stilling som seniorkonsulent hos Healthcare Denmark og er oprindeligt uddannet fysioterapeut. Som innovationskonsulent hos UCL og OUH får han en helt central rolle i krydsfeltet mellem uddannelsesmiljøet med de studerende på UCL og forventningerne til fremtidens hospital på OUH.

Flere års tæt samarbejde styrkes

UCL og OUH har gennem flere år haft et meget tæt samarbejde om uddannelse af sundhedsfagligt personale, men også på innovationsområdet har de to organisationer arbejdet tættere og tættere sammen de senere år – bl.a. med det årlige InnoEvent, hvor studerende på en uge skal finde innovationsløsninger til aktuelle udfordringer på OUH.

For Erik Knudsen, rektor på UCL, er den fælles ansættelse en naturlig udvikling af samarbejdet: ”Kravene til fremtidens kompetencer ændrer sig hurtigere og hurtigere. Et tæt samarbejde med sundhedsvæsenet og regionens største hospital er derfor en naturlig udvikling for løbende at kunne tilpasse uddannelsen af fremtidens sundhedsprofessionelle. Og med denne fælles ansættelse går vi ind i en ny fase, hvor vi ikke mindst vil fokusere på, at de studerende får de digitale kompetencer og innovative mindset, der kræves på et moderne hospital ”.

Den fælles ansættelse løber i tre år og er første resultat af en strategisk samarbejdsaftale mellem OUH og UCL. Samarbejdsaftalen er indgået for at ruste fremtidens sundhedspersonale til fremtidens patienter og fremtidens hospital, bl.a. med større fokus på teknologi og innovation.

For mere information kontakt Innovationschef Kristian Mondrup.

E-mail: krm2@ucl.dk 

Tlf: 40 20 74 44