UCL skal kortlægge undervisningskvalitet i hele Norden

UCL får en afgørende rolle, når nogle af Nordens førende forskere de kommende 5 år går sammen om at kortlægge, hvad god undervisningskvalitet er.

Dato: 30.10.2018 - Forfatter: Carsten Pico

Hvad kendetegner god undervisningskvalitet i de nordiske lande? Og hvordan påvirkes undervisningen af den stigende digitalisering og den voksende multikulturelle sammensætning af elever?

Det har UCL og en række andre uddannelsesinstitutioner i Norden fået 19,2 mill. kr. af Nordforsk til at forske i de næste 5 år.

Forskerne kommer til at arbejde inden for 4 forskellige temaer. Thomas Illum Hansen, forskningschef ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, skal stå i spidsen for det ene af temaerne Videobaseret læreruddannelse.

- Projektet giver os en unik mulighed for at udvikle kvaliteten i vores læreruddannelse gennem inspiration fra de andre lande og ved at samarbejde med videooptagelser som omdrejningspunkt, siger Thomas Illum Hansen.

Videostudier skal dokumentere kvalitet

Videooptagelserne fra de nordiske klasseværelser skal bruges til at sammenligne praksis på tværs af lande. Samtidig skal de også bidrage til at skabe mere samarbejde og nærhed mellem forskning og praksis.

- Videooptagelser af undervisningssituationer kan anvendes til at skærpe det didaktiske blik for praksis. Samtidig kan de være med til at give en mere åben og undersøgende tilgang til kvalitet i undervisningen, siger Thomas Illum Hansen.

- Der er således ikke tale om, at vi vil illustrere best practice. Vi vil derimod anskueliggøre relevant praksis. Det vil åbne for faglige dialoger og give mulighed for at finde forskellige perspektiver på, hvad der er kvalitet, siger han.

Forskningsprojekt styrker UCL’s læreruddannelse

Forskerne fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samles i et nyt nordisk center, der får navnet Quality in Nordic Teaching.

Med projektet kommer læreruddannelsen endnu tættere på praksis. Det glæder uddannelseschefen på UCL’s læreruddannelse.

- Det er et spændende projekt, som vi på læreruddannelsen vil følge tæt, siger Anders Nørgaard, uddannelseschef for Lærer- og Pædagoguddannelsen på Fyn.

- Jeg ser frem til, at der kommer et skarpt blik på brug af videooptagelser i undervisningssituationer. Jeg håber, at det giver anledning til en didaktisk udvikling, som vil hæve kvaliteten af vores læreruddannelse og give de studerende og nye lærere nye perspektiver på deres egen praksis, siger uddannelseschefen.

FAKTA om Quality in Nordic Teaching

Centret Quality in Nordic Teaching samler de førende forskere fra:

 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Syddansk Universitet
 • Universitetet i Oslo
 • Karlstad Universitet
 • Helsinki Universitet
 • Reykjavik Universitet
 • Universitetet i Akureyri

Forskerne bag forskningscentret skal samarbejde på tværs af 4 temaer:

 • Videobaseret læreruddannelse.
 • Videobaseret professionsudvikling for lærere.
 • Undervisningskvalitet – sammenhængen mellem undervisning og læring.
 • E-infrastruktur for at genere datasammenhænge mellem forskning, læreruddannelse og efteruddannelse.

Centret støttes med 19,2 mill. kr. fra NordForsk, der er en organisation under Nordisk Ministerråd.