International årskonference på UCL

UCL er vært for årskonferencen for det internationale område på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne den 7.-8. marts.

Dato: 07.03.2024 - Forfatter: Lasse Wraae

I disse dage afholder UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole den årlige konference for det internationale område, hvor landets professionshøjskoler og erhvervsakademier samles.

Formålet er at diskutere og drøfte, hvordan internationalisering på de videregående uddannelser blandt andet kan bidrage til øget trivsel blandt de studerende, øgede kompetencer og generelt styrkede læringsmiljøer.

- De udfordringer vi står over for som uddannelsesinstitutioner i Danmark, har vi til fælles med uddannelsesinstitutioner i hele verden. Vi kan lære rigtig meget, når vi hæver blikket og arbejder med det internationale perspektiv.
For eksempel inden for inklusion og bæredygtighed, som er temaerne for dette års konference, siger Kim Bøg-Jensen direktør for Sundhed på UCL.

Inklusion og bæredygtighed

Dagene består af taler, poster-sessions, oplæg og workshops. Sociolog Eva Steensig stod for et af fokuspunkterne, hvor hun gav sit bud på, hvad der kendetegner de studerende – herunder hvad de trives med, hvad der udfordrer dem, og hvordan internationalisering kan spille en positiv rolle for dem. 

Et andet fokuspunkt var en case om inklusion og internationalisering samt gennemgang af projektet ”INKLUSIV”.

Her var oplægsholderne: Natasja Robstad, international koordinator for Norden, Margret Dyrholm, seniorrådgiver fra Agder Universitet i Norge og Mathilde Hermansen, underviser og international koordinator ved UCL’s sygeplejerskeuddannelse i Svendborg.

Fredagen slutter af med et oplæg om de skjulte succesparametre for inklusion og bæredygtighed. Martin E. Vigild, stresscoach og trivselsekspert, er oplægsholder. Og et dialogmøde mellem forskellige aftagere. De vil blandt andet drøfte, hvad de i deres arbejdsliv er optaget af i forhold til det internationale område.

Konferencen finder sted på UCL’s campus i Seebladsgade i Odense.