Jordbrugsteknologer skaber vild natur midt i byen

Ud med græsplæne og ind med vild natur. Sådan lyder overskriften på et nyt biodiversitetsprojekt på UCL’s campus på Seebladsgade, hvor studerende fra jordbrugsteknologuddannelsen vil give insekter og vilde planter en hjælpende hånd.

Dato: 13.10.2022 - Forfatter: Mark Lodberg

Den vilde natur har trange kår i Danmark. Landbrugsjorden udgør ca. 61 procent* af Danmarks samlede areal, de pænt friserede danske villahaver lægger beslag på ca. 150.000 ha og i det offentlige rum udlægges byens åndehuller ofte som sterile græsarealer.

Den vilde natur kan med andre ord være svær at få øje på. Men det vil studerende på UCL's jordbrugsteknologuddannelse nu gøre noget ved, og de starter i deres egen baghave.

Fra grøn til sort til vild

Projektet startede allerede for flere uger siden, hvor forbipasserende måske har bemærket, at store græsarealer foran campus var blevet fjernet og den sorte muld blotlagt.

I denne uge er studerende og undervisere på jordbrugsteknologuddannelsen så gået i gang med næste fase af projektet, hvor den bare jord skal transformeres til forskellige områder med vild natur.

Og ifølge Stine Jølbæk, der til dagligt underviser på uddannelsen, kan de studerende få meget ud af projektet.

- Projektet indgår i min undervisning, hvor vi både snakker om, hvad man egentlig kan lave af biodiversitetstiltag i byerne, hvordan de anlægges samt hvilken gavn, de gør.

- De studerende er med til at planlægge, hvor tiltagene skal ligge, og så får de selvfølgelig praktisk erfaring med rent faktisk at lave dem.

Skal måles i mere end kvadratmeter

Spørg man Stine Jølbæk, hvorfor projekter som disse er vigtige er hun ikke i tvivl.

- Biodiversitet er vigtig i forhold til at sikre, at vores natur er robust. Det har blandt andet betydning i forbindelse med klimaændringerne, hvor mange arter få sværere og sværere ved at finde levesteder og hvor en robust natur med høj biodiversitet er bedre rustet mod klimaforandringerne.

Og når det kommer til effekten, så handler det ikke kun om områdernes størrelse.

- Man kan godt argumentere for, at et lille projekt som vores ikke batter vildt meget i det store billede, men kan det kan være med til at ændre den almene borgers syn på, hvordan tidligere græsarealer og dermed vores egne græsplæner også kan se ud og måske give inspiration til at omlægge sin egen have.

Studerende på insektskattejagt

De nye arealer vil løbende blive inddraget i undervisningen, så de studerende kan følge med i, hvordan nye planter og insekter vinder frem.

I den forbindelse planlægger de på uddannelsen at lave en såkaldt bioblitz, hvor de studerende på tid skal finde så mange forskellige arter af planter og insekter som muligt.

For Louise Rasztar, der går på 2. semester, bliver det spændende at følge med i, hvilken effekt projektet får.

- Vi håber på, at der vil være et væld af insekter i læhegnene og padder, der kan ligge og sole sig på stenbunkerne. Derudover vil vi også gerne give de studerende noget at kigge på og nogle rum, de kan slappe af i. Så det er både til dyr og mennesker.

Allerede nu kan de studerende mærke, at der er stor nysgerrighed omkring projektet, fortæller Louise:

- Der har allerede været mange, der er kommet forbi og har spurgt, hvad det er, vi laver. Så vi har fået lavet nogle skilte, hvor der står, hvad det er, vi arbejder med. Så kan vi forhåbentligt også kan inspirere dem, der går tur i området.

Også Ekaterina Akimova, der blev færdig som gartner i sommers og nu går på første semester på jordbrugsteknologuddannelsen, er begejstret for projektet.

- Mange tænker måske på byen som en kedelig asfaltjungle, men vi vil gerne vise, at natur og mennesker godt kan eksistere sammen.

Ekaterina har været rundt i nærområdet og fundet frø fra vilde planter, der skal såes på de nye arealer.

- Jeg har bl.a. fundet knopurt, valmue, kamille, vild gulerod, blæresmælde og katost.

”Hjælp biodiversiteten – træd uden for stierne”

I begyndelsen af projektet skal de nye områder have ro, så insekter og planter kan få tid til at etablere sig. Men når først den vilde natur har fået fat, skal de nye områder kunne rumme både natur og studerende.

- Vi har planer om at sætte bænke op, så man som studerende stadig kan bruge områderne. Og vi skaffer nogle store træstammer, hvor studerende kan sidde.

- Vi vil også lave skilte, hvor der kan stå noget i stil med ”Hjælp biodiversiteten – træd uden for stierne”, fordi det faktisk kan øge biodiversiteten, afslutter Stine Jølbæk.

Fakta om projektet

De nye områder udlægges blandt andet som højt græs, vilde blomster, stenbunker og senere også med store træstammer.
Områderne vil på sigt give plads til både natur og studerende

De studerende vil løbende holde øje med biodiversiteten i de nye naturområder

*Kilde: Læs mere her