Lange skoledage giver ikke bedre PISA-resultater: Danske elever går tilbage i matematik og læsning

De danske udskolingselever klarer sig dårligere i matematik og læsning i PISA 2022 end i den forrige undersøgelse fra 2018. Covid-19 er en oplagt forklaring, men det også vigtigt at være opmærksom på andre mulige forklaringer, siger forskningschef Thomas Illum Hansen

Dato: 05.12.2023 - Forfatter: Eva Rymann

Hvert tredje år gennemføres OECD’s store PISA-undersøgelse, hvor 15-årige elever testes i blandt andet matematik, læsning og naturfag. I alt 81 lande er med i PISA 2022, og fra Danmark har ca. 7.800 elever deltaget. 6.200 elever er testet i matematik, læsning og naturfag.

For de danske elever er den gennemsnitlige score i matematik og læsning gået væsentligt ned sammenlignet med seneste PISA-undersøgelse i 2018, mens scoren for naturfag er uændret. Danmark ligger fortsat væsentligt over OECD-gennemsnittet i alle tre fag, men faldet er markant, konstaterer forskerne, bl.a. hos VIVE, der sammenfatter de danske resultater.

”Det er første gang, vi ser så store fald i resultater mellem to runder af PISA i Danmark. Men vi ser den samme tilbagegang i rigtig mange af de deltagende lande i PISA 2022 – også i de andre nordiske lande. En del af dette må nok tilskrives COVID-19, men derfor skal den nedadgående udvikling stadig tages alvorligt. Uanset grunden har vi nogle årgange, som ser ud til at være ramt på deres læring,” siger seniorforsker Vibeke Tornhøj Christensen, VIVE.

Illum: Medievaner kan spille en rolle

De danske PISA-resultater bearbejdes af flere eksperter, bl.a. fra professionshøjskolerne UCL, VIA og Københavns Professionshøjskole. Forskningschef Thomas Illum Hansen, Center for Anvendt Skoleforskning på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, mener, at blikket må rettes mod noget andet end skolenedlukningerne under pandemien.

”Covid-19 er en oplagt forklaring, men der er også forskning, der peger på, at det ikke kan forklare det hele. Derfor er der grund til at bekymre sig for andre faktorer, der vedrører den digitale udvikling og elevernes medievaner. Spil og sociale medier stimulerer deres belønningssystemer på helt andre måder,” siger han.

Flere dansktimer gav ikke bedre læse-resultater

I de nordiske lande ligger de danske elevers resultater stadig højt på trods af tilbagegangen.
I matematik ligger danske og finske elever i top. I læsning er danske elever på niveau med Finland og Sverige, og over Norge og Island. I naturfag klarer finske elever sig bedst efterfulgt af Danmark og Sverige, der er på niveau.

Der er dog mange forskelle, der gør det vanskeligt at sammenligne, når man skal bedømme resultatet, mener Thomas Illum Hansen:

”Man bør være opmærksom på, at danske elever i udskolingen modtager langt mere undervisning i dansk, end de norske og svenske elever modtager undervisning i svensk og norsk. Man kan ikke pege på en årsagssammenhæng, men man kan konstatere, at den lange skoledag ikke afspejler sig i bedre PISA-resultater,” siger han.

 

Find rapporterne om PISA 2022 på VIVEs hjemmeside

Fakta om PISA:

Eleverne testes i en række praktiske opgaver inden for matematik, læsning og naturfag. I PISA 2022 testes eleverne desuden i kreativ tænkning og finansielle kompetencer. Resultaterne herfor udkommer i 2024, hvor der også udkommer en rapport, der dykker ned i resultaterne for elever med indvandrerbaggrund.

Eleverne og skolelederne besvarer tilknyttede spørgeskemaer om skolerne, elevbaggrund, skolemiljø, holdninger og erfaringer med læring samt trivsel.

Undersøgelsen blev første gang gennemført i år 2000 og er siden gennemført hvert tredje år – dog blev PISA 2021 udskudt med et år på grund af covid-19 og blev til PISA 2022, der udkommer nu.

Der er 81 lande og regioner med i PISA 2022.

I Danmark deltager ca. 7.800 15-årige elever fra 347 uddannelsesinstitutioner i PISA 2022.

På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har docent Stig Toke Gissel stået for delrapporten om læsning. Lektor Anders Stig Christensen vil stå for delrapporten om finansielle kompetencer.

Ud over de faglige resultater rummer PISA-undersøgelsen også en række spørgsmål til eleverne såsom deres oplevelse af at høre til på skolen, deres forhold til lærerne og anvendelse af digitale medier i skolen og fritiden. For eksempel viser PISA, at de danske elever bruger digitale værktøjer i undervisningen mest af alle elever.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.