Ny efter- og videreuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling

UCL har fået grønt lys til fra efteråret 2023 at udbyde en efter- og videreuddannelse, der skal klæde medarbejdere i virksomheder på til blandt andet at efterleve de mange krav, der følger med målet om at reducere udledning af drivhusgasser.

Dato: 17.04.2023 - Forfatter: Winnie Laursen

Danske virksomheder bliver mødt af stadig flere lovkrav om at kunne rapportere, hvilket aftryk deres produktion sætter på det omgivende samfund. Det gælder helt oplagt inden for miljø og klima, men også indenfor det sociale område og indenfor det, der angår ledelse, er der krav om afrapportering.

- Den grønne omstilling stiller store krav til medarbejdernes kompetencer, og derfor er vi meget glade for med den her efter- og videreuddannelse at kunne være med til i endnu højere grad at løfte et vigtigt samfundsansvar, siger Marie Toft, der er programleder og ansvarlig for bæredygtighedsuddannelserne i efter- og videreuddannelsen på UCL.

Data fra hele værdikæden

Rammerne for den danske klimapolitik er beskrevet i Klimaloven, der blev vedtaget i 2020, og som fastsætter, at udledningen af drivhusgasser skal nedbringes med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet fra 1990.

Samtidig skal virksomheder leve op til helt ny EU-lovgivning på området, der stiller krav om at rapportere aftryk fra hele produktets værdikæde.

- Den megen lovgivning kommer til at ændre markedsvilkårene for mange virksomheder. Medarbejdere skal være skarpe på at kunne levere data både på sociale aftryk og på, hvordan en virksomheds produktion og produkter påvirker eksempelvis biodiversiteten og klimaet, og den her uddannelse giver en mulighed for at specialisere sig og få de kompetencer, der er skal til for at imødekomme de nye markedskrav, siger Marie Toft fra UCL.

Første fag udbudt

Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling henvender sig til medarbejdere og ledere i forskellige brancher, herunder salg, kommunikation, logistik, indkøb og produktion, og den kan tages på 3-6 år som deltidsstudie, eller man kan vælge bare at tage enkelte fag – også på deltid.

De første fag, der bliver udbudt er ”Klimaregnskaber”, ”Bæredygtig forretningforståelse” og ”ESG” (ESG står for Enviromental, Social, Governance)

 

 

Marie Toft Specialkonsulent og programleder