200 millioner til nyt nationalt Naturfagsakademi

Et nyt ambitiøst initiativ, der involverer professionshøjskoler, universiteter og grundskoler i hele landet, skal bidrage til at styrke børn og unges naturfaglige dannelse.

Dato: 28.04.2021 - Forfatter: Kasper Duus

Naturfagsakademiet NAFA er støttet af VILLUM FONDEN og Novo Nordisk Fonden med en bevilling på 200 millioner kroner. Naturfagsakademiet er et nyt nationalt program, der skal fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen ved at styrke uddannelse og kommende og nuværende naturfagslærere.

I programmet indgår alle landets professionshøjskoler, fire universiteter, det nationale naturfagscenter Astra og godt 200 grundskoler i 30 kommuner i et forpligtende samarbejde.

”NAFA er en langstrakt og tålmodig indsats, som skal styrke naturfagsundervisningen gennem hele værdikæden fra forskning og læreruddannelse til folkeskole og elever, og derved styrke danske børn og unges naturfaglige dannelse,” siger Charlotte Høy Worm, som er direktør for Området for Pædagogik og Samfund.

Baggrunden for NAFA er bl.a., at fagmiljøerne oplever, at børn og unges interesse for naturfag svækkes gennem deres formelle skolegang. I 2018 viste et studie, at interessen for naturfag i gennemsnit falder en fjerdedel mellem mellemtrinnet og udskolingen, især hos pigerne. De unges interesse for andre fagområder falder til sammenligning kun ca. en tiendedel (DEA, 2018).

Naturfagslæreren i fokus

NAFA skal opfylde sit ambitiøse formål om at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning gennem tre store indsatser, hvor UCL skal lede indsatsen om styrkelsen af den naturfaglige læreruddannelse.

  1. Naturfagsundervisning i grundskolen skal styrkes gennem udvikling af bæredygtige modeller for efter- og videreuddannelse af naturfagslærere i samarbejde med kommunerne.
  2. Den naturfaglige læreruddannelse skal styrkes gennem kompetenceudvikling af læreruddannere på professionshøjskoler og tilbud rettet mod de lærerstuderende.
  3. Den forskningsbaserede viden om naturfagsundervisning og naturfagsdidaktik skal styrkes gennem oprettelse af et Center of Excellence in Science Education, CESE, som bygger bro mellem universiteternes forskning og lærernes didaktiske praksis på læreruddannelserne og ude i klasselokalerne.