Aftale sikrer et nyt hold lærerstuderende løn under uddannelse

Vejle Kommune har afsat penge til at ansætte et hold lærerstuderende i traineestillinger. De studerende kan få løn og SU i de 4 år, de uddanner sig på Læreruddannelsen i Jelling.

Dato: 29.03.2019

En månedsløn på 7100 kr. og SU under uddannelsen. Og garanti for en stilling på en skole i Vejle Kommune svarende til 25 procent af en fuldtidsstilling i 4 år.

Det tilbud kan omkring et hold studerende se frem til, efter Vejle Kommune har besluttet at afsætte penge til traineestillinger på kommunens skoler.

Traineelæreruddannelsen bliver udbudt af Læreruddannelsen i Jelling, hvor der er stor glæde over Vejle Kommunes beslutning.

- Traineelæreruddannelsen er et fantastisk tilbud, der giver de studerende en ekstra tæt kobling mellem teori og praksis. Vi tror, det vil være interessant for mange. For eksempel hvis man i forvejen arbejder som lærervikar og gerne vil have mere teoretisk tyngde, og derfor har fået lyst til at tage læreruddannelsen, siger Annette Falk, uddannelseschef for Læreruddannelsen i Jelling.

Traineestuderende er tæt knyttet til en erfaren lærer

De studerende på traineelæreruddannelsen underviser halvdelen af dagen 3 dage om ugen på en skole i Vejle Kommune. Her bliver hver enkelt studerende i høj grad tilknyttet samme klasse og de samme lærere, og det giver gode udviklingsmuligheder.

- Traineestuderende er i en stor del af deres arbejdstid knyttet til en uddannet lærer i en to-lærerordning på den skole, hvor de er ansat. Det giver optimale udviklingsmuligheder, siger Annette Falk.

- De studerende kan både få lov at observere den erfarne lærer undervise, arbejde med mindre grupper af elever og overtage undervisningen af hele klassen, hvorefter de har mulighed for at sparre med den erfarne lærer, siger Annette Falk.

Ekstra fokus på koblingen mellem teori og praksis

Traineelærertilbuddet har været med til at øge Læreruddannelsen i Jellings optag, og det undrer ikke chefen for uddannelsen.

- En lærer skal ikke kun være dygtig til sine undervisningsfag. Det er også vigtigt at være skarp på, hvordan man motiverer børnenes nysgerrighed og lyst til at lære nyt, siger Annette Falk.

- Via en ansættelse på en skole i 4 år kommer vores traineestuderende helt tæt på det, de skal ud og arbejde med som uddannede lærere.

- Den ekstra praktiske erfaring, de studerende får, kan de også bruge i de fag, de har på læreruddannelsen, siger chefen for Læreruddannelsen i Jelling.