Livtag med vejleder-funktionen

To fagprofiler – vejledere og kontaktpersoner – mødes nu i krydsfelt på Elsesminde Odense Produktions-Højskole for at blive skarpe på, hvordan vejleder-funktionen skal fungere i den nye Forberedende GrundUddannelse (FGU)

Dato: 17.01.2019

Det er med stor spænding, at landets produktionsskoler kigger frem mod den FGU-virkelighed, som de træder ind i om et halvt år. Ingen ved helt, hvordan det kommer til at tage sig ud.

Ét er dog sikkert – vejledningen vil få en meget central placering.

Det mener Elsesminde Odense Produktions-Højskole, som i samarbejde med en række af de kommende FGU-aktører og UCL Erhvervsakademi og Professionsskole har indgået i en FGU-forskningscirkel om vejledning.

 

De har to typer af vejledere

Vejledning har ikke stort fokus i lovteksterne omkring den nye FGU, men det ændrer ikke på, at vejlederen kommer til at spille en helt afgørende rolle for eleverne.

- Det bliver vejlederen, som skal sikre den sammenhængende indsats, og som eksempelvis kan hjælpe den unge med at flytte spor undervejs fx fra Almen grunduddannelse til Produktionsskoleuddannelsen eller Erhvervsgrunduddannelsen, siger Vibeke Nørby Mouridsen, forstander Elsesminde Odense Produktions-Højskole.

Derfor er man på Elsesminde også gået i gang med at se på, hvordan man bedst muligt forbereder vejlederfunktionen til FGU. På Elsesminde er man i den gunstige situation, at man har forskellige typer af vejledere. Der er vejledere på produktionsskole-sporet, og så er der kontaktpersoner på skolens Kombineret UngdomsUddannelse (KUU) forløb.

- Begge arbejder med vejledning, men med forskelligt afsæt. I den kommende tid skal vores produktionsskolevejledere og kontaktpersoner observere hinanden for derefter at indgå i en dialog om udvikling af vejledningen, siger Vibeke Nørby Mouridsen.

 

Klar til at nærstudere hinanden

I praksis betyder det, at skolens KUU-kontaktpersoner og produktionsskolevejledere parres to og to og kigger hinanden over skulderen.

Dorte Lyder, produktionsskolevejleder og Kenneth Philipsen, KUU-kontaktperson, skal følge med i hinandens vejledning.

- Jeg glæder mig til at se, hvordan Kenneth arbejder, og få øje på de elementer, som vil supplere den måde, vi arbejder på som vejledere. Vi har en unik mulighed for at udveksle vejledererfaringer, inden vi bringes sammen i FGU, siger Dorte Lyder, der også har deltaget i forskningscirklen.

 

Vejledning på tværs og tæt på dagligdagen

Som udgangspunkt ser Dorte Lyder, at den vejlederfunktion som knytter sig til produktionsskolerne bliver central i FGU. Som produktionsskolevejleder udgør hun den røde tråd, som følger den unge i alle livssammenhænge: uddannelse, familie- og fritidsliv, samarbejde med kommunen, behandlingsforløb osv.

Alligevel er hun sikker på, at hendes tilgang til vejledning kan hente inspiration fra kontaktperson-funktionen. En kontaktperson er en KUU-lærer, som følger den enkelte elev på tæt hold i undervisningen og har nær kontakt med elevens øvrige lærere.

- Fordelen ved rollen som kontaktperson er, at vi er helt tæt på den enkelte elev. Vi skal ikke blot vejlede, men også støtte op om eleven og sørge for, at han eller hun får sat handling bag de tanker og drømme, som der arbejdes med i vejledningen, siger Kenneth Philipsen.

Og der er flere områder, hvor kontaktpersoner og vejledere vil inspirere hinanden. Dorte Lyder:

- I min vejlederfunktion er jeg vant til at arbejde individuelt. Her har jeg en forventning om, at jeg kan lære noget om, hvordan man som vejleder kan arbejde med de unge i grupper, da det er en tilgang, som KUU-kontaktpersonerne praktiserer, siger hun.

De tror begge på, at de sammen med de øvrige kontaktpersoner og vejledere på Elsesminde kan finde gode svar på fremtidens FGU-vejledning:

- Endnu ved ingen, hvordan funktionen bliver. Men vi vil uden tvivl få stort udbytte af at se på, hvordan vi kan kombinere den nærhedsfunktion, vi har som kontaktpersoner med den gennemgående funktion som ”rød tråd”, der kendetegner produktionsvejlederne, siger Kenneth Philipsen og opsummerer:

- Det gælder om at finde ud af, hvordan vi får skabt en vejledning, som er den bedst mulige støtte for den unge. Den gennemgående figur, som sikrer sammenhæng, og som samtidig kan være i balancen mellem at guide og også sige ”du skal”, når det er nødvendigt.

 

Om Elsesminde

Elsesminde har produktionsskole, Kombineret UngdomsUddannelse, ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og lærlingeforløb. Elsesmindes primære målgruppe er 16-25 årige unge, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Elsesminde har som mission at give unge i aldersgruppen lyst til at vælge, starte og gennemføre en uddannelse eller fastholde et job – og at de udvikler de nødvendige kompetencer hertil. www.elsesminde.dk

 

Om FGU

I oktober 2017 indgik et bredt politisk flertal en aftale om en ny forberedende ungdomsuddannelse med virkning fra august 2019. Målet er forenkling af uddannelsesområdet og styrket indsats over for de unge, der ikke følger den lige vej efter grundskolen. Den Forberedende GrundUddannelse kommer til at bestå af tre spor: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. FGU-aftalen indebærer etablering af kommunale centre gennem sammenlægning af de forskellige uddannelsesinstitutioner, der på nuværende tidspunkt arbejder med målgruppen. uvm.dk/fgu

Ulrik Bollerup Thomsen Chef for Pædagogik, læring og undervisningsmidler