Første regionale LIFE LAB etableres på UCL

I 2022 skal et nyt højteknologisk laboratorie for regionens skoleklasser stå klar på UCL i Odense.

Dato: 05.05.2021 - Forfatter: Kasper Duus

UCL og LIFE Fonden har indgået aftale om, at det første regionale undervisningslaboratorium LIFE Lab Syddanmark skal etableres hos UCL på Niels Bohrs Allé i Odense. Det er planen, at der i alt skal etableres fem LIFE Labs – ét i hver region.

Aftalen blev i dag præsenteret af Christine Antorini, direktør for LIFE Fonden, Susanne Crawley Larsen, rådkvinde for Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune og Charlotte Høy Worm, direktør for Pædagogik og Samfund på UCL. 

- Med LIFE Fondens nye undervisningslaboratorium på vores campus får vi helt nye muligheder for, at vi sammen kan skabe et stærkt naturfagligt miljø og udvikle naturfagsundervisning og -didaktik til glæde for både pædagog- og lærerstuderende og undervisere på UCL. Samtidig ser vi frem til at få besøg af de mange skoleelever, som kommer for at arbejde i laboratorierne, siger Charlotte Høy Worm, direktør for Pædagogik og Samfund.

Derudover har Odense Kommune og LIFE Fonden indgået aftale om et flerårigt samarbejde, som skal fremme børn og unges interesse for naturvidenskab og teknologi.

Dækker hele regionen

LIFE Lab Syddanmark vil være tilgængeligt for skoleklasser i hele region Syddanmark. UCL har gennem de sidste år opbygget et stærkt STEM-didaktisk undervisnings- og forskningsmiljø, og derfor er det helt naturligt sammen med LIFE Fonden, at skabe et spændende fagligt udviklingsmiljø til glæde for studerende, elever, lærere og pædagoger i vores region.

Laboratoriet vil være en ressource som de lærer- og pædagogstuderende vil kunne benytte direkte på campus, og der er en planer om en række aktiviteter i de kommende  faciliteter.

Det nye LIFE Lab Syddanmark er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Det er LIFE Fonden, der finansierer etableringen og driften af det nye byggeri.

Foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter