Oplæg om leg og digitale medier blev kåret som det bedste på konference

Leg er et vigtig element i forståelsen af børns brug af digitale medier. Helle Hovgaard Jørgensen præsenterede i England sin undersøgelse blandt børnehaveklassebørn, og oplægget blev kåret som konferencens bedste.

Dato: 20.03.2019 - Forfatter: Kasper Duus

Hvordan kan legeforskningen bidrage til forståelse af børns brug af digitale medier? Det spørgsmål forsøger Helle Hovgaard Jørgensen, som er ph.d. og lektor ved pædagoguddannelsen på UCL, at svare på. Hun har gennemført en antropologisk undersøgelse, hvor hun via feltstudier i en række børnehaveklasser, har iagttaget og interviewet 120 børn om deres adgang til, forståelse af og brug af digitale medier. Hendes fokus har været på leg som et vigtigt element i børnenes møde med de digitale medier.

Pris for bedste oplæg

Undersøgelsen er en del Helle Hovgaard Jørgensen ph.d.-projekt, som hun afsluttede i 2018. På konferencen Reconceptualising Early Childhood Literacies i Manchester præsenterede hun undersøgelsen og resultaterne af sin forskning. Oplægget blev efterfølgende kåret som konferencens bedste.

– Jeg bruger et perspektiv på media literacy med 3 niveauer: tilgængelighed, forståelse og kreativ produktion. Det var det, jeg interviewede børnene om, og som de interviewede hinanden om, fortæller Helle Hougaard Jørgensen.

Adgangen til computere og digitale medier opfattede børnene i høj grad som begrænset af voksne, som sætter rammer og restriktioner for deres brug – både praktisk og moralsk. At ”spille computer” er ikke noget, man gør i skolen.

Plads til leg

Helle Hovgaard Jørgensens undersøgelse viste, at legens frisættende og åbne karakter er betydningsfuld, når børnene skal være kreativt skabende med digitale medier. Det er derfor vigtigt at sikre børnene rum til at lege med de digitale medier i skolen.

– Vi har brug for mere leg i skolen. Men vi har også brug for mere forskning for at finde ud af, hvordan vi skal have mere leg i skolen, afslutter Helle Hovgaard Jørgensen.