Resultatorienteret skoleledelse forringer undervisningen

Ny undersøgelse blandt lærere i Aarhus og København viser, at ledelsens fokus på test og prøver har betydning for lærernes undervisning. 

Dato: 08.09.2020 - Forfatter: Kasper Duus

I en ny undersøgelser har 1513 lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne i Aarhus og København svaret på spørgeskemaer om, i hvor høj grad de oplever at deres ledelse har fokus på test- og prøveresultater. De er også blevet spurgt om deres tidsforbrug på en række arbejdsopgaver, om hvor tit bruger ekskursioner, projektforløb, direkte prøve- og testorienteret færdighedstræning i deres undervisning. De har også vurderet kvaliteten af deres egen undervisning, herunder graden af fordybelse, variation og inklusion. Sidst, men ikke mindst, har de vurderet en række af deres arbejdsbetingelser herunder forberedelsestid, lærersamarbejde og indflydelse på arbejdet. De 1513 lærere udgør omkring en tredjedel af lærerne i de to kommuner.

Det er lektor Stinus Storm Mikkelsen fra UCL, som står bag undersøgelsen, som er støttet af Danmarks Lærerforening.

Læs mere på Folkeskolen.dk

Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, forskningsmedarbejder