Sprogundervisningen på læreruddannelsen skal have et løft

Et nyt udviklingsprojekt skal give læreruddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole mere tværsproglighed i undervisningen.

Dato: 02.02.2021 - Forfatter: Mathias Damgaard Holst

Forskning viser, at hvis man arbejder tværsprogligt i undervisningen, så lærer man hurtigere og mere effektivt nye sprog. Det er baggrunden for det nye udviklingsprojekt, der vil implementere den viden i undervisningen på læreruddannelsen på UCL.

UCL er i et samarbejde med landets andre fem professionshøjskoler og Center for Grundskoleforskning på SDU i gang med at få den nye generation af lærere til at bringe de tværsproglige metoder ud til landets skoler. Det vil gøre sprogundervisningen bedre og mere effektiv, når eleverne går i dybden med sprogene og deres sammenhæng.

Maria Pia Petterson fra UCL er co-projektleder, og hun tør godt love, at de lærerstuderende vil blive overraskede over sprogundervisningen i det nye projekt. Uanset om der står engelsk, tysk, fransk, dansk eller dansk som andetsprog på skemaet, så vil mange flere sprog indgå i undervisningen.
- Vi kommer til at gå på opdagelse i ligheder og forskelle mellem sprogene og inddrage alle sproglige ressource i rummet. For hvert et lille stykke sprog kan bidrage til at opdage noget nyt sprogligt. De studerende kommer til at forbinde og modne alle deres sproglige kundskaber, så de får meta-kompetencer til at lære at lære sprog, fortæller Maria Pia Petterson, der til dagligt er lektor på UCL og fortsætter:

- Det er ikke en revolution, vi nu går i gang med, men det er virkelig et vigtigt skridt, at sprogundervisere fra alle sprogfag mødes og udvikler praksis sammen, forklarer hun.

Uudnyttede sproglige ressourcer i vores skolesystem

Lektor Laila Kjærbæk fra Institut for Sprog og Kommunikation på SDU er leder af projektet i regi af Center for Grundskoleforskning. Hun mener, der er en god grund til at prioritere sprogundervisningen:

- I dag har vi en langt større andel af flersprogede elever på landets skoler, og de kommer med en masse sproglige ressourcer, som vi udnytter alt for lidt i vores skolesystem. Vi skal have skiftet diskurs, så alle sprog ses som værdifulde og en ressource – og ikke som et problem, siger Laila Kjærbæk.
Det er altså vigtigt at ændre vores syn på fremmedsprog. Både minoritets- og majoritetssproglige elever og elever med sproglige udfordringer bliver vinderne af, at der bygges bro mellem elevernes sprog med en tværsproglig didaktik.

- Når den sproglige bevidsthed stimuleres, og eleverne får dybere forståelse for sprogene, bliver de både bedre og hurtigere til at tilegne sig sprog. Sprogundervisningen bliver også sjovere, fordi eleverne får mange flere sproglige aha-oplevelser, fx når de opdager, at ordet mor har fællestræk på engelsk, tysk, fransk, spansk og latin, forklarer Laila Kjærbæk.

Og disse aha-oplevelser skal de lærerstuderende på bl.a. UCL bidrage med. Det bliver nemlig en del af projektet, at de lærerstuderende skal udvikle tværsproglige undervisningsforløb, som de skal prøve af med elever og lærere ude på landets skoler. Ifølge Maria Pia Petterson, er der brug for et sprogligt løft:

- Vi er endt med en tradition, hvor det er en udbredt holdning, at engelsk er nok. Men vi er altså på den, hvis vi kun har engelsk, og ikke ser verden og får vores informationer fra flere forskellige perspektiver. Det er virkelig vigtigt, at vi får opdraget vores børn til at værdsætte sprog som en stærk – ikke en blød – kompetence, og en afgørende kompetence i alle andre fag, fortæller hun.

Kort om udviklingsprojektet
Udviklingsprojektet begynder den 1. februar 2021 og involverer 12 sprogundervisere fra UCL og de resterende fem professionshøjskoler. Tilmed er der også en række lærerstuderende med sprog som undervisningsfag med i projektet, samt 12 lærere i grundskolen.

Udviklingsprojektet har modtaget 1.5 millioner kroner fra Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) til projektet, der hedder ’Tværsproglighed i læreruddannelsen’.

Udviklingsprojektet har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet, så flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer.

Udviklingsprojektet indeholder, ud over Center for Grundskoleforskning på SDU og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen UCN, UC Syd og VIA University College.

Udviklingsprojektet varer 1,5 år, og vil være afsluttet den 30. juni 2022.