UCL åbner legelaboratorium

Partnerskab mellem professionshøjskolerne og LEGO Fonden skal skabe mere leg i læring.

Dato: 28.08.2019 - Forfatter: Kasper Duus

Den 27. august slog UCL officielt dørene op til Danmarks første PlayLab. PlayLab er et laboratorium til eksperimenter med legende læring for undervisere og studerende på lærer- og pædagoguddannelserne.

PlayLab etableres som en del af projektet Playful Learning, hvor undervisere og studerende på lærer- og pædagoguddannelserne skal nyfortolke og eksperimentere med læring gennem leg og i sidste ende skabe mere legende læring for børnene i de danske daginstitutioner og skoler. LEGO Fonden støtter projektet med samlet 57 mio. kr. til de seks professionshøjskoler. 

Nye ideer i nye rammer
PlayLab bryder med de vante rammer for traditionel undervisning, så ideer og fantasi kan få friere spil i de faglige læreprocesser. PlayLab-lokalerne er fysisk indrettet, så de indbyder både undervisere og studerende til aktiverende og eksperimenterende læringssituationer. Der er blandt andet en scene, et mini amfiteater, masser af forskellige materialer at få mellem hænderne - og selvfølgelig LEGO klodser. Til gengæld er der ikke projektorer, borde og stole, som man kender det fra traditionelle undervisningslokaler.

”På UCL arbejder vi hele tiden på at gøre vores uddannelser bedre, så vi er meget glade for samarbejdet med LEGO Fonden, der giver os muligheder for at udvikle undervisningen på pædagog- og læreruddannelserne på en helt ny måde – i sidste ende til gavn for børnene ude i de danske skoler og daginstitutioner”, siger rektor Erik Knudsen, som er formand for den nationale styregruppe i Playful Learning.

Playful Learning er et partnerskab mellem professionshøjskolerne i Danmark og LEGO Fonden. Formålet med projektet er at fremme en legende tilgang til læring på lærer- og pædagoguddannelserne og dermed på sigt hos børnene i de danske daginstitutioner og skoler.


Playful Learning
• Projektet understøttes af LEGO Fonden med 57 mio. kr. over 5 år samt 25 mio. til følgeforskning

• Der åbnes PlayLabs på alle 6 danske professionshøjskoler. Professionshøjskolerne står selv for at designe og indrette PlayLabs.

• Der er 6 lokale ambassadører og en projektleder på hver professionshøjskole, som står for at designe og indrette PlayLabs samt at kompetenceudviklende projektforløb for underviserne. Projektleder i UCL er Jesper Zimmer Wrang.

• Der er etableret et landsdækkende sekretariat for projektet på Københavns Professionshøjskole

• Rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Erik Knudsen, er formand for projektets styregruppe.


Læs mere på hjemmesiden: www.playful-learning.dk