UCL søger pædagoger til forskningsprojekt om leg

Forskningsprojektet ”Et praksissprog for leg” er støttet af BUPL’s forskningsfond og skal undersøge, hvordan daginstitutionspædagoger argumenterer for og begrunder betydningen af børns leg i pædagogisk praksis.

Dato: 17.12.2019 - Forfatter: Kasper Duus

Formålet med projektet er at afdække, hvordan pædagoger tænker og taler om leg med henblik på at fremme en legende, pædagogisk praksis for alle børn. Projektet baserer sig bl.a. på video-funderede samtaler med pædagoger i to pædagogcirkler og derfor søger vi 12 pædagoger fra de fynske kommuner til at deltage i to pædagogcirkler, hhv. en cirkel med pædagoger fra vuggestuer og en cirkel med pædagoger fra børnehaver.

Pædagogcirklerne er inspireret af metoden forskningscirkler (Hecksher, Thomsen & Nordentoft, 2014) og vil blive ledet af projektets to deltagere hhv. Malene Slott Nielsen og Christina Haandbæk Schmidt, begge
forskere ved UCL. Pædagogcirklerne vil tage udgangspunkt i en række videocases, som pædagogerne i de to cirkler sammen skal undersøge og samtale om. På den måde får de involverede pædagoger mulighed for at
indgå i forskningen og bidrage til skabelsen af ny viden, samtidig med at de selv får mulighed for at dykke ned i temaer omkring børns leg sammen med kolleger fra andre kommuner og børnehuse inden for en afgrænset målgruppe hhv. vuggestuebørn og børnehavebørn.

Pædagogcirklerne vil blive afviklet på flg. fire datoer i foråret og efteråret 2020:

  • Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 13-15
  • Mandag d. 8. juni 2020 kl. 13-15
  • Onsdag d. 19. august 2020 kl. 13-15
  • Torsdag d. 24. september 2020 kl. 13-15

Alle fire pædagogcirkler vil foregå på UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.

For at sikre kontinuitet i pædagogcirklerne kan projektet evt. tilbyde at betale for vikardækning efter nærmere aftale.

Interesserede kan henvende sig til Christina Haandbæk Schmidt på mail chhs1@ucl.dk eller på mobil 30135532 og tilmelde sig via nedenstående link.

Deadline
Deadline for tilmelding er den 10. januar 2020.

Tilmelding
Tilmeld dig her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=5TZ2H1GKL11N 

Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.