Undersøgende undervisning gør eleverne dygtigere til dansk og matematik

Det gavner elevernes udbytte, når undervisningen har en undersøgende tilgang, og blikket ikke er stift rettet mod et facit.

Dato: 15.01.2020 - Forfatter: Kasper Duus

Den afsluttende rapport fra det store forskningsprojekt Kvalitet i dansk og matematik (KiDM) er blevet offentliggjort og restulaterne viser, at en undersøgende tilgang til undervisningen er gavnlig for elevernes udbytte.

- Det er særdeles positivt, at det er lykkes os at kombinere høj faglig kvalitet med nye og engagerende måder at undervise på i dansk og matematik, hvor eleverne bliver bedre til at skabe, undersøge og samarbejde på en fagligt kvalificeret måde, siger Thomas Illum Hansen, forskningschef på UCL og leder af projektet.

- Det kan være udfordrende med nye undervisningsformer, derfor hæfter jeg mig især ved, at lærerne er positivt indstillede over for den faglige fornyelse samtidig med, at vi kan dokumentere, at vi også rykker de særligt udfordrede elever. Det er et sjældent fund, at vi på en gang kan forny fagene og samtidig måle, at eleverne klarer sig bedre, når vi tester på klassiske parametre som læseforståelse og begrebsforståelse i matematik. 

Styrker fortolkningsevne og læseforståelse
Resultaterne af forsøgsprogrammet er, at en undersøgende tilgang til undervisningen i dansk styrker elevernes evner til at fortolke tekster. Den undersøgende undervisning hjælper også til at styrke læseforståelsen for de elever, der har eller er i risiko for at have udfordringer med at læse. Det gælder drenge, tosprogede elever og den andel af eleverne, der i forvejen havde svært ved at læse.

Endelig viser forsøget også, at en undersøgelsesorienterede undervisning styrker elevernes forståelse for matematik, og matematiklærerne er positive over for både opgaver og inspirationsmateriale.

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der sammen med Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen står bag projektet, som skal styrke kvaliteten af dansk- og matematikundervisningen i folkeskolen.

Et væsentligt resultat af programmet er udviklingen af undervisningsmaterialer og inspiration til samarbejde i fagteams. Materialet skal hjælpe lærerne til at anvende en undersøgende tilgang i undervisningen. 

Undervisningsmaterialet er tilgængeligt på projektets hjemmeside kidm.dk

Det er UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der har gennemført programmet i samarbejde med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Professionshøjskolen Absalon, Professionshøjskolen UCN og University College Syd.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.