Partnerskab i Syddanmark styrker fokus på velfærdsuddannelserne

Flere skal søge mod velfærdsuddannelserne, gennemføre – og få job i kommunerne. Det er målet med en ny partnerskabsaftale mellem UCL, UC SYD og de syddanske kommuner i fællesskab.

Dato: 15.03.2023 - Forfatter: Winnie Laursen

15. marts 2023 mødtes repræsentanter for de to syddanske professionshøjskoler, UCL og UC SYD med formandskabet for KKR, der står for kommunekontaktrådet Syddanmark. På rådhuset i Middelfart blev der sat underskrift på den aftale, der frem mod 2025 blandt andet skal sikre øget søgning og rekruttering til uddannelserne til sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver.

Kommunernes behov for arbejdskraft

- Sigtet i aftalen er fuldt ud i tråd med UCL´s ambitioner om at sikre professionelle til fremtidens arbejdsmarked. Jeg tror på, at professionshøjskolerne i fremtiden - i endnu højere grad - skal understøtte den livslange læring og en styrket efter- og videreuddannelse. Og det skal vi blandt andet gøre i samarbejde med kommunerne, så vi møder deres behov for arbejdskraft” siger formand for UCLs bestyrelse Poul Erik Madsen.

Også formanden for KKR Syddanmark, Johannes Lundsfryd Jensen, der er borgmester i Middelfart Kommune ser frem til samarbejdet.

- Jeg er virkelig glad for, at vi i dag har underskrevet en partnerskabsaftale med UC SYD og UCL. KKR Syddanmark har et mål om at styrke vores samarbejde med uddannelsesinstitutionerne – og med den her aftale sikrer vi den løbende strategiske dialog med vores professionshøjskoler. Det er utrolig værdifuldt, fordi vi får brug for mange dygtige medarbejdere til at løfte de bærende velfærdsopgaver i fremtiden - og mange af de medarbejdere bliver uddannet hos netop UCL og UC SYD” siger Johannes Lundsfryd Jensen, formand for KKR Syddanmark.

Mødet med virkeligheden

Der er et udtalt ønske imellem professionshøjskolerne og kommunerne om at fortsætte det gode samarbejde, som allerede eksisterer på lokalt niveau i mange kommuner og samtidig styrke fælles strategiske mål. Parterne er enige om tre primære mål:

  • Øge søgning og rekruttering til uddannelserne og kommunernes jobområder.
  • Styrke fastholdelse af studerende i uddannelserne og i professionerne.
  • Sikre god overgang til job og karriere.

For UC SYD er partnerskabsaftalen med de syddanske kommuner et vigtigt skridt på vejen mod at mindske frafaldet blandt studerende – særligt i overgangene imellem undervisning og praksis.

 - Vi ved, at nogle studerende falder fra og vælger andre veje på grund af overvældende forskelle imellem det, de har fået undervisning i, og den virkelighed de møder, når de starter på arbejdspladserne. Her tror jeg virkelig på at vi sammen kan gøre en forskel og hjælpe de studerende bedre på vej, siger Formanden for UC SYD, Diana Mose Olsen

Fælles fokus 

Ud over de tre primære mål er parterne også enige om at højne fokus på at:

  • sikre veluddannet og kvalificeret arbejdskraft i fællesskab - særligt på de uddannelsesudbud, hvor kommunerne er meduddanner.
  • styrke kvalitetsudviklingen af uddannelsesforløb gennem samarbejde om relevante udbud, samt attraktive studiejob og praktikpladser.
  • sikre efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der matcher den aktuelle kompetencebehov i kommunernes jobområder
  • understøtte gensidig vidensomsætning mellem professionshøjskolerne og kommunerne.
  • samarbejde om indsatser omkring den grønne omstilling, og indtænke bæredygtighed og innovative klimaløsninger i uddannelserne og studiemiljøet.

- Aftalen skal ses i lyset af, at vi i kommunerne oplever mangel på den nødvendige arbejdskraft, professionshøjskolerne oplever rekrutteringsudfordringer på flere velfærdsuddannelser - og den demografiske udvikling vil kun øge udfordringerne. Derfor er jeg glad for at UCL og UC SYD går sammen med os i den her aftale, så vi i fællesskab kan fokusere på både tiltrækningen til uddannelserne og på, hvordan vi sikrer den gode overgang og tilknytning til arbejdspladserne i kommunerne, så vi kan levere den velfærd som borgerne efterspørger” siger Søren Steen Andersen, næstformand for KKR Syddanmark og borgmester i Assens.