Ny specialuddannelse skudt i gang

Første kursister på ny specialuddannelse skal sikre bedre borgernær sygepleje i kommunerne

100 kommunale sygeplejersker havde den 10. december første uddannelsesdag på en ny specialuddannelse, der skal gøre sundhedsvæsenet i stand til at løse opgaver tæt på borgerne i eget hjem.

Dato: 18.12.2018

Antallet af ældre stiger voldsomt i fremtiden. Det stiller krav til fremtidens sundhedsvæsen, der i større grad skal kunne løfte opgaven med at yde optimal pleje til det stigende antal borgere, der kommer tidligere og tidligere hjem fra sygehusene.

Det kræver de rette sygeplejefaglige kompetencer at sikre det optimale borgerforløb i samarbejde mellem kommune, hospital, praktiserende læge, borgere og pårørende.

Den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje udbydes i Region Syddanmark i et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og UC SYD sikre.

 

Forventningsfulde studerende
Specialuddannelsen er en del af KL’s rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, og det var da også en gruppe forventningsfulde sygeplejersker, der var mødt ind til første runde med praksisnær teoretisk undervisning.

"Jeg håber at få noget teori og faglighed på det vi egentlig kan og få belyst nogle af de komplekse problemstilling vi står i de her borgerforløb. Der kun bliver mere komplekse", fortæller Henriette Blok der deltager på første hold. 

Uddannelsen er tilrettelagt, så de kommende dimittender kan fungere som faglige ressourcepersoner i både egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper.

Målrettet erfarne sygeplejersker
Specialuddannelsen er målrette autoriserede sygeplejersker med minimum to års erfaring fra praksis. Fortrinsvis primær sygepleje eller almen praksis.

Efter 40 ugers uddannelsesforløb vil dimittenderne være klædt på til at spille en vigtig rolle, når det kommer til kvalitetsudvikling og forankring af ny viden om borgernær sygepleje i kommunerne.

Har du spørgsmål til uddannelsen er du er velkommen til at kontakte de uddannelsesansvarlige konsulenter: Pia Toft Assenholm på ptoa@ucsyd.dk og Kirsten Rue Honoré på kirh@ucl.dk for mere viden om uddannelsen og optagelse.