Ny specialuddannelse i borgernær sygepleje

UCL og UC SYD lancerer sammen den nye nationale specialuddannelse, som skal klæde sygeplejersker i kommunerne på til stadig mere komplekse patientopgaver

Dato: 08.11.2018

Fremtidens opgaver

Landets kommuner skal løfte en voksende opgave med både behandling og pleje samt forebyggelse hos syge borgere i eget hjem.

Sundhedsstyrelsen og KL har derfor besluttet, at sygeplejersker ansat i landets kommuner og hos praktiserende læger skal have en ny Specialuddannelse i borgernær sygepleje, som gør dem klar til fremtidens opgaver.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og UC SYD starter nu i samarbejde uddannelsen op med det første hold til december.

De krævende sygdomsforløb

Specialuddannelsen vækker glæde i de syddanske kommuner.

- Vores kommunale sygeplejersker står overfor en stor opgave. De overtager komplekse behandlingsforløb fra sygehusene og skal tage sig af behandlingen af alt lige fra KOL- til hjerte- og palliative patienter, siger Irmgard Birkegaard, leder af sygeplejen, Kerteminde Kommune der også har deltaget i et landsdækkende uddannelsesudvalg, og dermed været med til at designe uddannelsen.

- Uddannelsen vil give et løft, så vores sygeplejersker bliver fagligt klædt på til de stadig mere komplekse opgaver, fortsætter hun.

Forebyggelse er også en del af opgaven

Men kommunale sygeplejersker skal ikke kun sikre, at svært syge borgere får den rette behandling i eget hjem. De skal også medvirke til at forebygge sygdomme, så færrest mulige havner i hospitalssengene.

Med specialuddannelsen, som strækker sig over 40 uger, bliver sygeplejerskerne bl.a. styrket i at

  • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb
  • lede og koordinere sammenhængende patientforløb
  • formidle ny viden om komplekse patientforløb
  • understøtte løbende kvalitetsarbejde
  • fungere som faglig ressourceperson organisationen og på tværs af sektorgrænser og faggrupper.

FAKTA: TAL PÅ UDVIKLINGEN

Tal fra WHO viser eksempelvis, at antallet af hospitalssenge i Danmark er faldet fra 8 per 1.000 indbygger i 1970 til 3 i 2014 – og med en fortsat nedadgående kurve. Samtidig viser en prognose fra Danmarks Statistik fra 2014, at antallet af ældre over 80 år vil stige fra 238.830 i 2015 til over 600.000 i 2050.

For yderligere oplysninger

Kirsten Honoré, ledende sundhedsfaglig uddannelseskonsulent, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, 21366702, kirh@ucl.dk

Pia Toft Assenholm, leder af sundhedsfaglig videreuddannelse, UC SYD, 7266 5260, ptoa@ucsyd.dk

 

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse