Helle Precht er ny docent hos UCL’s sundhedsforskning

UCL skal være med til at styrke sundhedsvæsenets patientsikkerhed, diagnostik og behandling via forskning. Helle Precht er som nyudnævnt docent sat i spidsen for det projekt.

Dato: 25.03.2021 - Forfatter: Carsten Pico

- Forskning har stor betydning i forhold til, at sundhedsvæsenet kan blive dygtigere til at diagnosticere og behandle så sikkert som muligt, siger Helle Precht, der netop er ansat som docent ved Anvendt Sundhedsforskning hos UCL.

- Samfundsøkonomisk er det vigtigt, at sundhedsvæsenet er dygtige til at diagnosticere og behandle med den størst mulige kvalitet. Og for patienten er det afgørende at kunne få stillet den rette diagnose for at kunne blive behandlet, siger hun.

Derfor glæder hun sig også til som docent at få ansvaret for UCL’s forskningsområde for patientsikkerhed, diagnostik og behandling.

Helle Prechts forskning er anerkendt internationalt

Og Helle Precht ved, hvad hun snakker om, når hun fremhæver, at UCL via forskning i diagnostik og behandling både kan være med til at styrke samfundsøkonomien og patientens forløb.

De seneste 10 år har forskning inden for det billeddiagnostiske område fyldt en stor del af hendes arbejdsliv. Som uddannet radiograf og ph.d. har hun bl.a. forsket i, hvordan man kan lave bedre CT-scanninger af hjerter. Hun har også forsket i, hvordan softwarebearbejdning af røntgenbilleder kan påvirke diagnostikken, og hvordan det er muligt at flytte røntgenundersøgelser ud i hjemmet til f.eks. demente borgere.

- Helle har med sin banebrydende forskning indenfor medicinsk billeddannelse opnået stor anerkendelse både internationalt og nationalt, siger Per Kjær, forskningschef for Anvendt Sundhedsforskning hos UCL.

Ambitionen er at skabe et forskningsflagskib

Helle Precht glæder sig til kunne bringe sin billeddiagnostiske ekspertise endnu mere i spil hos UCL og sammen med sundhedsvæsenet. Og ambitionerne i forhold til UCL’s forskning inden for patientsikkerhed, diagnostik og behandling er da også store hos den nyudnævnte docent.

- Jeg vil gerne skabe et forskningsflagskib, ligesom UCL har på ryg- og demensområdet, hvor vi har en masse viden, siger Helle Precht.

- Det kunne være indenfor de store livsstilssygdomme, hvor korrekt diagnostik kan blive altafgørende for patienten. Det kunne også være i forhold til anvendelsen af kunstig intelligens eller kompetenceglidning som følge af mangel på læger, siger hun.

- Ved mange billeddiagnostiske undersøgelser er det små bitte elementer, vi gerne vil afbillede meget præcist. Det er teknisk rigtig, rigtig svært. Derfor er der gode muligheder som radiografer for at gå ind og være med til at optimere, så man tidligere og mere effektivt kan gøre en forskel for de mennesker, der har symptomer på sygdom.

Helle Precht fremhæver, at der hos UCL allerede er flere ph.d.-studier i gang, som med stor fordel for patienten, UCL og praksis kunne spille mere sammen.

- Uanset emne har vi et godt netværk internationalt, vi kan trække på. Så der er et fundament at gøre noget ud fra, siger Helle Precht.

Vi skal forske for patienternes skyld

Selvom området patientsikkerhed, diagnostik og behandling retter sig meget imod radiograf- og bioanalytikeruddannelsen, så peger Helle Precht på, at det også omhandler andre sundhedsområder.

I det hele taget har hun stort fokus på at styrke samarbejdet mellem uddannelser og forskning. Og den del har hun hidtil været dygtig til som videnskabelig medarbejder, fremhæver Per Kjær.

- Helle har været frontløber, når det gælder involvering af studerende og undervisere på radiografuddannelsen i forskning. Vi glæder os til at være med til at sætte Helles kompetencer i spil i nye sammenhænge for at styrke forskning og kompetenceudvikling på tværs af Området for Sundhed og hele UCL, siger Per Kjær.

Helle Precht har også en ambition om at styrke forskningssamarbejdet med sygehuse, det øvrige sundhedsvæsen og private aktører. Og her har hun allerede en fordel i også at være ansat i en 40 procent stilling som forskningslektor på Sygehus Lillebælt.

- UCL er tæt på praksis. Vi kan ikke på UCL flytte noget uden at have de andre med. Det er mega vigtigt, at problemstillingerne stammer udefra og har fokus på patienterne. Jeg kan godt forske ud ad en tangent, der er spændende for mig. Men hvis det ikke gør noget for patienterne, så er det lidt ligegyldigt, siger Helle Precht.