Ny sundhedsdirektør: Sundhedsuddannelserne er afgørende for Velfærdsdanmark

Sundhedsvæsenet kommer under massivt pres de kommende år. UCL’s sundhedsuddannelser og forskning bliver en vigtig spiller i forhold til at løse udfordringerne, mener UCL’s nye sundhedsdirektør.

Dato: 24.03.2021 - Forfatter: Carsten Pico

I 2030 vil der i Danmark være 150.000 flere mennesker over 80 år, end der er i dag. Det er en stigning på mere end 50 procent.

Den udvikling er med til at give UCL’s sundhedsområde en nøglerolle i fremtiden. Det mener Kim Bøg-Jensen, der fra april er ny direktør for Sundhedsområdet hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

- Sundhedsvæsenet skal i de kommende år tage sig af flere borgere. Heriblandt også flere borgere med komplicerede sygdomsforløb. Det betyder, at velfærdsbranchen fra hospitaler til kommuner og den private sektor både er i rivende udvikling og under massivt pres, siger Kim Bøg-Jensen.

- UCL skal være med til at levere den forskning og udvikle de teknologier, der kan skabe et mere effektivt sundhedsvæsen, siger Kim Bøg-Jensen.

- Samtidig skal UCL også være med til at løse, at der er og bliver stort behov for at kunne rekruttere flere til sundhedsfagene. Ikke bare fordi flere borgere får brug for sundhedsvæsenet, men også fordi der allerede indenfor en kort tidshorisont kommer til at mangle sygeplejersker og andet sundhedspersonale, siger han.

UCL skal være med til at løse sundhedsvæsenets udfordringer

Kim Bøg-Jensen har de seneste 6 år været ældre- og handicapchef i Odense Kommune. Han har derfor et indgående kendskab til de udfordringer, sundhedsvæsenet og dermed også UCL’s sundhedsuddannelser står over for.

- Kommunerne overtager flere og mere komplekse opgaver fra sygehusene. Samtidig sker der en øget specialisering på sygehusene. Det stiller store krav til dem, UCL uddanner, siger Kim Bøg-Jensen.

- Det handler både om sundhedsfaglige kompetencer, men også om evnen til at bruge teknologi og til at tilpasse sig en øget digitalisering i sundhedsvæsenet, siger UCL’s nye direktør for sundhedsområdet.

- Digitaliseringen skal understøtte kommunikationen med borgerne og sammenhængen mellem sygehuse og den kommunale sundhedssektor. Men det er samtidig også med til at gøre det relationelle i forhold til borgerne og patienterne mere komplekst. Og det kræver også langt større vægt på relationel koordinering mellem fagene og sektorerne, siger han.

- UCL kan som uddannelses- og vidensinstitution være med til at danne grundlaget for, at vi kan løse de udfordringer, sundhedsvæsenet og dermed også vores velfærdssamfund står over for. Jeg glæder mig helt vildt til at blive en del af det arbejde, siger Kim Bøg-Jensen.

UCL får en direktør med en meget stærk ledelsesbaggrund

Kim Bøg-Jensen bliver hos UCL leder for 5 sundhedsuddannelser med næsten 3000 studerende og 140 ansatte, der repræsenterer uddannelserne til sygeplejersker, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf og bioanalytiker. Derudover bliver Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning også en del af hans område.

Oprindeligt er Kim Bøg-Jensen uddannet ergoterapeut. Siden har han bl.a. også haft lederjob i Region Syddanmark og på Teglgårdshuset, der er et botilbud for psykisk syge med misbrug.

UCL’s rektor Jens Mejer er da også meget glad for ansættelsen af den nye direktør på sundhedsområdet.

- Kim Bøg-Jensen kommer med en meget stærk ledelsesbaggrund, og han vil bidrage med stor indsigt i både de kommunale og regionale behov for sundhedsfagligt personale de kommende år, siger Jens Mejer.