Nye tiltag skaber bedre praktikforløb for sygeplejerskestuderende

Forsøg med en række nye tiltag, der skal styrke sygeplejerskestuderendes overgang mellem studie- og praktikperioder, har været en succes. Sådan lyder konklusionen fra to forskere, der har fulgt tiltagene.

Dato: 23.06.2023 - Forfatter: Carsten Pico

Det seneste år har udvalgte hold af studerende på UCL’s sygeplejerskeuddannelse fået mulighed for at blive klædt på til at bearbejde deres praktikophold på helt nye måder.

Og tiltagene har været en succes, mener to af de forskere, som har fulgt tiltagene.

- I praktikken oplever sygeplejerskestuderende, at der er meget fokus på alle de kliniske kompetencer, de skal kunne. Men de savner fokus på det helt basale om at være der for patienterne og på den følelsesmæssige belastning, det er at stå med alvorligt syge patienter, siger Gitte Thybo Pihl, der er forsker ved UCL’s sygeplejerskeuddannelse.

- Det er noget af det vores projekt har været med til at ændre på, siger hun.

- Forløbene har bidraget til, at de studerende har fået større forståelse for, hvad de kan bruge teorien til i deres praktikker, siger Annemarie Ginnerup Toubøl, der ligeledes er forsker på UCL’s sygeplejerskeuddannelse.

- Det har samtidig styrket deres lyst til at fordybe sig i teorien, hvilket i sig selv er med til at lette overgangen fra studie- til praktikperioder, siger hun.

Annemarie Ginnerup Toubøl og Gitte Thybo Dahl har i deres følgeforskning fået positiv respons fra både studerende, praktiksteder og undervisere, som har deltaget i projektet.

Tiltag har givet vigtig dialog om svære følelser

Projektet ”Styrkelse af overgange mellem teori og praktik” har været delt i to delprojekter.

Det ene har haft fokus på studerendes håndtering af egne oplevelser og reaktioner i mødet med patienters lidelse. Det har Gitte Thybo Pihl lavet følgeforskning på.

- Vi fandt ud af, at de studerende har brug for, at der bliver arbejdet mere systematisk med at styrke personlige egenskaber. Både i forhold til at være i et følelsesmæssigt belastende arbejdspres og i forhold til at stå overfor alvorligt syge og døende patienter, siger Gitte Thybo Pihl.

- Vi har arbejdet med begrebet compassion, der lægger sig tæt op ad empati og omsorg, siger Gitte Thybo Pihl.

- Vi har udviklet forskellige dialogværktøjer til, hvordan de kliniske vejledere på praktikstederne kan tale med deres studerende om svære følelser, og hvordan de kan håndtere og arbejde med sig selv i forhold til mødet med patienter, der er alvorligt syge, siger hun.

Både de studerende og praktikstedernes kliniske vejledere har været begejstrede for de forskellige værktøjer, de har fået til sammen at kunne sætte fokus på at kunne håndtere oplevelser med patienters lidelse.

- Tiltagene rammer et centralt behov for at have øget fokus på omsorg for sig selv og de bløde værdier i sygeplejen. De studerende oplever øget trivsel og også, at de får mere mod til at gå ind i de svære situationer, siger Gitte Thybo Pihl.

Undervejs i projektforløbet er der blevet afholdt forskellige workshops. Her er det fra en workshop omkring compassion.

Studerende får bedre kobling mellem teori og praksis

Projektets andet delprojekt har fokus på et tættere samarbejde mellem den studerende, teori og praksis.

- Normalt får den studerende vejledning på henholdsvis praktikstedet og uddannelsen. Vi har afprøvet at lave tværgående refleksionsfællesskaber, hvor vi har bragt den studerende sammen med vejledere fra både den teoretiske del af sygeplejerskeuddannelsen og praktikstedet, siger Annemarie Ginnerup Toubøl.

- Refleksionerne har taget udgangspunkt i en praksissituation, der har gjort indtryk på den studerende. Typisk har det været noget, hvor den studerende er blevet følelsesmæssigt påvirket, siger hun.

- De studerende har fortalt, hvad de har gjort af overvejelser, og hvad der var svært. Det har sat lys på, om de har begreber til at forstå, hvad der er på spil, tilføjer hun.

De kliniske vejledere har især bidraget med et klinisk perspektiv på situationen. Og sammen med undervisere fra uddannelsen inddraget teoretiske perspektiver med henblik på en øget faglig forståelse.

- De studerende har taget meget positivt imod at få lov at vende emner, der fylder hos dem med både repræsentanter fra praksis og uddannelsen, siger Annemarie Ginnerup Toubøl.

- Samtidig har uddannelsens undervisere fået input til, hvordan de kan klæde de studerende bedre på til praktikken. Og de kliniske vejledere er blevet meget bedre til at stille refleksive spørgsmål, der kan give indblik i, hvilke følelser de studerende går med, siger hun.

Nye tiltag bliver en del af fremtidens uddannelse

Målet er, at en række af de nye tiltag kan videreføres på sygeplejerskeuddannelsen fremadrettet.

- Vi har hele tiden tænkt, at vi ikke ville sætte noget i gang, som ikke ville kunne drives videre bagefter. Så meget af det projektet har haft fokus på, forventer vi bliver indarbejdet i curriculum på både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen, siger Britta Bang, uddannelseschef på UCL’s sygeplejerskeuddannelse.

- Vi skal forebygge og anerkende de udfordringer, det giver, at man som sygeplejerske i høj grad bruger sine personlige kompetencer, når man arbejder i tæt faglig interaktion med det andet menneske, siger hun.

- Det handler om at blive styrket til livet som professionel sygeplejerske. Det kræver både viden og redskaber, så man kan håndtere de følelsesmæssige belastninger, der naturligt opstår, når man arbejder med sygepleje i tæt relation med patienter og pårørende. Det har vi nok haft for lidt fokus på på sygeplejerskeuddannelsen, siger Britta Bang.

- Nu starter vi med vores studerende, så vi hjælper dem til bedre at kunne håndtere, hvordan det er at arbejde med mennesker i pressede situationer. Og så skulle det gerne smitte af på det sundhedsvæsen, de kommer ud til, siger uddannelseschefen.