Tre UCL-studerende vinder pris for bedste bachelorprojekt

I konkurrence med studerende fra hele Danmark er tre tidligere studerende fra UCL blevet tildelt Ergoterapeutforeningens Bachelorpris for et projekt om længerevarende hjernerystelse.

Dato: 21.11.2022 - Forfatter: Carsten Pico

15.000 kr. og prisen for årets bedste bachelorprojekt i Danmark inden for deres fagområde.

Det kunne tre nyuddannede ergoterapeuter fra UCL glæde sig over, da de i weekenden blev tildelt Ergoterapeutforeningens bachelorpris.

Caroline Brask Larsen, Cecilie Finnemann Sørensen og Sofie Najbjerg Mikkelsen har i deres projekt fokus på, hvordan man kan hjælpe mennesker, der har senfølger efter en hjernerystelse – også kaldet postcommotionelt syndrom (PCS).

Diagnosen dækker over en række symptomer, der ikke fortager sig inden for det forventede tidsrum efter pådraget hjernerystelse. Det kan bl.a. være længerevarende senfølger som syns- og balanceproblemer, træthed, søvnforstyrrelser og koncentrations- og hukommelsesudfordringer.

Prisvindere vil øge forståelse for mennesker med PCS-diagnose

25.000 danskere bliver årligt ramt af en hjernerystelse. Nogle af dem udvikler PCS.

Det er imidlertid forskelligt fra kommune til kommune, om og i hvilket omfang mennesker med PCS får hjælp.

Det undrede de tre UCL-uddannede ergoterapeuter sig over. Derfor satte de fokus på det i deres bachelorprojekt. Bl.a. via interview med fire mennesker med PCS.

- Formålet med bachelorprojektet er at undersøge og få en forståelse for, hvordan mennesker med (PCS) oplever deres aktivitetsbalance, fortæller Caroline Brask Larsen, Cecilie Finnemann Sørensen og Sofie Najbjerg Mikkelsen.

- Ved at bruge ergoterapien kan man støtte mennesker med PCS til at få et hverdagsliv i gang hurtigere, fordi vi ergoterapeuter kan give konkret støtte til at overskue hverdagen og hjælpe til planlægning og struktur.

- Vi ønsker med projektet desuden at skabe en større forståelse for denne målgruppe af mennesker med henblik på at øge kvaliteten af en mulig rehabiliterende indsats, siger de tre prisvindere.

Dommerkomité har stor ros til prisvinderne

Der er stor ros til de tre UCL-uddannede ergoterapeuter i dommerkomiteens vurdering.

- Forfatterne fremskriver med metodisk og analytisk sikkerhed, hvordan projektets informanter med PCS oplever problemer med at udføre meningsfulde aktiviteter, skriver dommerkomiteen i sin vurdering.

- Forfatterne sætter således fokus på en gruppe af mennesker i Danmark, der på trods af væsentlige aktivitetsudfordringer, sjældent får tilbud om behandlings- eller rehabiliterende indsatser.

- Det stiller store krav til det enkelte menneske med PCS og kan risikere at skabe en ulighed i sundhed, da meget hviler på den enkeltes ressourcer eller støtte fra pårørende/netværk.

- Projektets resultater sætter fokus på en gruppe af borgere, der vil kunne drage fordel af ergoterapeutisk intervention – måske særligt med fokus på rehabilitering og sundhedsfremme - for at fremme meningsfuld aktivitetsudførelse.

Du kan læse mere om de tre prisvinderes bachelorprojekt i en artikel på Ergoterapeutforeningens hjemmeside.

Bachelorpris til projekt om overset gruppe.