UCL skal klæde 250 sundhedsprofessionelle på til at bruge telemedicin

UCL har fået bevilget næsten 400.000 kr. til at udvikle uddannelsesforløb, der skal styrke brugen af telemedicin i sundhedsvæsenet. Forløbene skal give patienter bedre oplevelser, når de møder sundhedsvæsenet.

Dato: 26.10.2022 - Forfatter: Carsten Pico

UCL tager fra 2023 og de kommende fem år 250 sundhedsprofessionelle og mindst 360 studerende fra sundhedsuddannelserne igennem et uddannelsesforløb om brug af telemedicin.

- Vi ved, at flere og flere danskere lever med en eller flere sygdomme og efterspørger fleksibilitet i mødet med sundhedsvæsenet. Og de og sundhedsvæsenet har en konstant udfordring med at få indpasset behandlingen af sygdommen i patienternes dagligdag, siger uddannelseschef Marianne Gellert, som er strategisk ansvarlig for teknologi i Området for Sundhed, UCL.

- Derfor bliver telemedicin i form af monitorering, kommunikation og behandling mere og mere afgørende i fremtiden, siger hun.

Hun glæder sig derfor over, at Sundhedsministeriet har godkendt en ansøgning om næsten 400.000 kr., som UCL vil afsætte til at klæde mere end 600 sundhedsprofessionelle og -studerende på til at arbejde med telemedicin.

Fyns to største kommuner er med i projektet

Fyns to største kommuner har bidraget til fondansøgningen ved at medsende interessetilkendegivelser. UCL vil derfor gå i dialog med Odense og Svendborg kommuner for at sikre udvikling af et spændende og relevant forløb for praksis.  

De sundhedsprofessionelle vil blive efteruddannet i de tekniske elementer og datasikkerhed i forhold til anvendelse af telemedicin. De skal f.eks. lære at gennemføre den gode videokonsultation og have viden om, hvordan forskellige teknologier generelt kan understøtte borgeren i at blive behandlet eller trænet i eget hjem frem for fysisk at skulle møde op i sundhedsvæsenet.

- Vi er glade for den signalværdi, der er i, at de to største kommuner på Fyn er med i projektet, og vi håber at få endnu flere samarbejdspartnere med på indsatsen, siger Marianne Gellert.

- Hvis de sundhedsprofessionelle skal kunne anvende digitale løsninger optimalt i mødet med patient, pårørende og borgere, kræver det en grundlæggende teknologiforståelse. Det kræver også kendskab til de konkrete værktøjer med henblik på sikker anvendelse, kritisk refleksion og vejledning af borgere, fortæller hun.

Mindst 360 UCL-studerende uddannes i brug af telemedicin

I fremtiden bliver der brug for, at endnu flere sundhedsprofessionelle forstår at bruge digitale løsninger i mødet med patienter og borgere.

Derfor investerer UCL også i at uddanne studerende fra uddannelserne til bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, radiograf og sygeplejersker i brugen af telemedicin. Ambitionen er, at mindst 360 studerende de kommende fem år deltager i det nye valgfag.

- Målet er, at de studerende får styrket deres digitale kompetencer, så de kan gå ud og gøre en forskel i et sundhedsvæsen, der i disse år er under stor forandring, når det kommer til brugen af teknologier, siger Camilla Søholm, der er underviser og udvikler på valgfaget.

- Deltagerne i telemedicin-indsatsen får viden om og træning i brugen af forskellige tekniske løsninger inden for telemedicin. Der vil også være særligt fokus på behandlingskvalitet, datasikkerhed samt de økonomiske aspekter og prioriteringer i sundhedsvæsenet, siger hun.

- Og så glæder det mig, at vi lykkes med at lave et forløb, der én til én kan bruges både til studerende og sundhedsprofessionelle. Det sikrer et fælles grundlag for forståelsen og arbejdet med digitale løsninger på tværs af studerende, dimittender og sundhedsprofessionelle, siger Camilla Søholm.

- I sidste ende vil det give borgere og patienter bedre oplevelser, når de møder sundhedsvæsenet, siger hun.