Status quo på ansøgninger til kvote 1

3524 ansøgere har valgt at søge en af UCL’s uddannelser som førsteprioritet. 

Dato: 05.07.2023 - Forfatter: Kasper Duus

Søgningen til UCL’s uddannelser ligger i sommeren 2023 på samme niveau som sidste år, hvor UCL oplevede historisk lav søgning. 

- 2022 var jo ikke noget godt år, så selvom søgningen tilsyneladende har stabiliseret sig, er det bekymrende, at vi stadig ser vigende søgning til en stor del af vores uddannelser, siger rektor Jens Mejer Pedersen. 

Velfærdsuddannelserne har vigende søgning 

Tendensen med faldende interesse for de store uddannelser inden for velfærden slår igennem på uddannelserne til pædagog og socialrådgiver, som ligger henholdsvis 14% og 4% lavere end sidste år. 

Mere positivt ser det ud for læreruddannelsen, som oplever en fremgang i forhold til 2022 på samlet 14%.   

Sygeplejerskeuddannelsen har også fået flere ansøgninger end sidste år, men går tilbage i Vejle.  

- Vi kan se, at uddannelserne i byerne uden for Odense generelt bliver hårdere ramt af de unges søgetendenser. Derfor arbejder vi også på forskellige brobygnings- og rekrutteringsinitiativer i samarbejde med lokale aktører, siger Jens Mejer Pedersen. 

- Vi glæder os naturligvis over alle dem, der har lyst til at tage en af UCL’s uddannelser. Jeg hæfter mig blandt andet ved læreruddannelsen, der har været igennem et stort kvalitetsarbejde, som kommer de nye studerende til gode, siger Jens Mejer Pedersen 

Interesse for erhvervsrettede uddannelser 

Der er forsat stabil søgning til uddannelserne, som retter sig mod det private erhvervsliv. Her er der bl.a. fremgang til it-uddannelserne og mange ansøgere til uddannelserne inden for byggeri og finans.  

- Jeg er rigtig glad for, at der er mange unge mennesker, som gerne vil uddanne sig inden for nogle af de erhverv, som skaber vækst i erhvervslivet og i samfundet, siger Jens Mejer Pedersen. 

Der er også god søgning til uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator (tidligere lægesekretær), som UCL udbød første gang sidste år. Til september starter der et hold Vejle, hvor der er 37 1. prioritetsansøgere. 

Ledige pladser kan søges fra d. 28.7 

Alle ansøgere får svar på, om de er optagede på deres uddannelse, når kalenderen ved midnat skifter til den 28/7. Samtidig åbner søgningen til ledige pladser med deadline d. 9. august. 

 

De 10 mest søgte uddannelser på UCL 

  • Pædagog: 451 
  • Sygeplejerske: 430 
  • Socialrådgiver: 381 
  • Lærer: 303 
  • Datamatiker: 245 
  • Fysioterapeut: 189 
  • Finansøkonom: 158 
  • Markedsføringsøkonom: 126 
  • Radiograf: 122 
  • Bygningskonstruktør: 109