UCL bygger ny campus i Svendborg

UCL’s bestyrelse har netop truffet beslutning om at opstarte byggeriet af ny campus i Svendborg.

Dato: 27.06.2023 - Forfatter: Peter Lagoni Garbøl

UCL’s bestyrelse mødtes til ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 27. juni, hvor det blev besluttet, at UCL skal påbegynde byggeriet af ny campus på havnefronten i Svendborg.

Beslutningen glæder rektor Jens Mejer Pedersen.

- Det er glædeligt, at vi efter lidt forsinkelse af forskellige årsager nu kan sætte projektet i gang. Det er et ambitiøst projekt for både UCL og Svendborg, og jeg er sikker på, at det vil gøre en positiv forskel for vores studerende, medarbejdere og Svendborg kommune.

Efter planen skal campus åbne i 2026 – og allerede der vil UCL kunne byde velkommen til de første 300 af de i alt 550 studerende, som byggeriet vil kunne huse.

Den ny campus i Svendborg skal være ramme for blandt andet lærer-, sygeplejerske- og pædagoguddannelser. Derudover søger UCL om tilladelse til at oprette en uddannelse i filmproduktionsledelse og administration.

Yderligere finansiering har gjort en forskel

Sidste år satte UCL projektet om nyt campusbyggeri i Svendborg på pause blandt andet på grund af et meget beskedent tilskud til byggeriet samt stor usikkerhed omkring den endelige pris. Det skyldtes blandt andet stigende byggepriser og et relativt højt renteniveau.

Sidenhen har UCL fået tilsagn om 20 mio. kr. i tilskud til byggeriet og 5 mio. kr. i årligt driftstilskud, og på den baggrund traf bestyrelsen nu endelig beslutning om at sætte gang i campusbyggeriet i Svendborg. 

Tilsagnet om yderligere finansiering har været en betydelig faktor, lyder det fra rektor Jens Mejer Pedersen.

- Tilskuddene gør, at vi kan gennemføre byggeriet og opretholde driften inden for vores økonomiske ramme, hvis vi samtidig vil fastholde en sund økonomi fremover. Jeg vil i den forbindelse gerne takke de fynske folketingspolitikere, som har talt vores sag.

Lukning af uddannelser og ansøgning af nye

Bestyrelsen traf også beslutning om, at laborant- og autoteknologuddannelserne på UCL lukkes. Derudover lukkes udbuddet af procesteknologuddannelsen i Odense og pladserne overføres til UCL’s campus i Vejle. UCL’s direktion har dog fået til opgave at undersøge mulighederne for ekstern finansiering til laborantuddannelsen, som eventuelt kan få betydning for den beslutning, som bestyrelsen har truffet.

Selvom rektor Jens Mejer sammen med direktionen har indstillet til lukningerne, så er det ikke en let beslutning.

- UCL er sat i verden for at uddanne mennesker, så det bliver aldrig let at lukke uddannelser – heller ikke selvom det efter vores vurdering er nødvendigt.

Samtidig vil han gerne takke bestyrelsen for at træffe vigtige beslutninger på svære tidspunkter.

- Jeg er tilfreds med, at bestyrelsen også ser nødvendigheden i at tilpasse vores økonomi frem mod 2030, så vi også fremover har et godt økonomisk grundlag for alle vores aktiviteter. Det giver os også mulighed for at investere i fx nye uddannelser og faglig udvikling.

Bestyrelsen valgte også at træffe beslutning om ansøgning af tre nye uddannelsesudbud til UCL. Det betyder, at UCL nu vil indsende ansøgninger til Uddannelses- og Forskningsministeriet om

  • uddannelsen i film- og serieproduktionsledelse, som UCL denne gang ønsker at udbyde fra Svendborg.
  • et udbud af optometristuddannelsen – også kaldet optikeruddannelsen. Forventningen er at få uddannelsen placeret i Vejle.
  • et udbud af akademiuddannelsen i service og oplevelser.

Ansøgningsprocessen sættes i gang nu, men det er endnu uvist, hvornår UCL vil kunne byde de første studerende på de nye uddannelser velkommen.

Kontakt

UCL's pressekontakt