UCL har fået godkendelse til at oprette to nye uddannelser

Snart bliver det muligt at tage en professionsbachelor i Skat eller efteruddanne sig til friluftsvejleder på UCL. Desværre betyder de nye afgørelser også, at UCL ikke får en ny filmuddannelse i denne omgang.

Dato: 17.01.2023 - Forfatter: Peter Lagoni Garbøl

UCL har i dag modtaget Undervisnings- og Forskningsministeriets afgørelser på de nye udbud af uddannelser, som blev ansøgt sidste år. For UCL’s vedkommende er der tale om både godkendelser og afslag. Afgørelserne ser således ud:

  • Professionsbachelor i Skat, Odense: Godkendt
  • Diplomingeniør i Indeklima og bæredygtigt installationsdesign, Fredericia: Afventer
  • Diplomingeniør i Industrielt IT, Fredericia: Afventer
  • Professionsbachelor i Film- og serieproduktionsledelse, Odense: Afslag
  • Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet, Vejle: Afslag
  • Akademiuddannelse som Friluftsvejleder, Odense: Godkendt

 

Grønt lys til skat og friluftsliv

Som det fremgår af afgørelserne, så har UCL i denne omgang fået godkendt to uddannelsesudbud på henholdsvis en professionsbachelor i Skat og akademiuddannelse som Friluftsvejleder. Godkendelsen glæder naturligvis rektor Jens Mejer Pedersen.

- Det er dejligt for både os og samfundet, at vi nu får mulighed for at udbyde to nye uddannelser, som – på hver deres måde – vil bidrage til yderligere styrkelse af både vores finans- og administrationsuddannelser og vores efter- og videreuddannelse. Kompetencerne i begge uddannelser er efterspurgt, så vi glæder os til at tage imod de kommende studerende.

Det er endnu ikke afklaret, hvornår der er første studiestart på de nye uddannelser.

 

Afslag på filmuddannelse og finansøkonom – ingeniøruddannelser afventer

Ud over godkendelsen af de to uddannelser i Odense, så har UCL modtaget afslag på både professionsbachelor i Film- og serieproduktionsledelse og en erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet.

De to ingeniøruddannelser i Fredericia har modtaget afgørelsen ’afventende’, da Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker at afvente kortlægningen af behovet for STEM/it-uddannelser i Trekantområdet. UCL vil gå aktivt og positivt ind i den kommende dialog, som Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer til.

Afslaget på en erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet anser UCL som endeligt, og man vil nu afsøge mulighederne for at oprette andre uddannelser i Vejle som led i udflytningsplanen.

I forhold til ansøgningen om en uddannelse i film- og produktionsledelse i Odense mener Uddannelses- og Forskningsministeriet, at der ikke er givet tilstrækkelig dokumentation for, at der i branchen er et stort behov for de studerende, der vil blive uddannet.

- Vi har været i tæt samarbejde med film- og TV-branchen om indholdet af uddannelsen, og de har tilkendegivet, at der er et tydeligt behov for dygtige og stærke produktionsledere. Derfor vil vi fortsætte dialogen med ministeriet og brancheorganisationer – herunder Producentforeningen og Film Fyn – med henblik på at komme i mål med ambitionen om en filmuddannelse, der retter sig mod det praktiske i en produktion, siger Jens Mejer Pedersen.

UCL vil nu undersøge muligheden for at få uddannelsen godkendt i næste runde. Det vil i så fald være med et udbud, der forhåbentlig vil kunne etableres i sommeren 2024.